MINV dáta (adresy) vs OSM

Kliknutím na názov obce sa otvorí okno s výsledkom spracovania. Po kliknutí na stĺpec pod logom JOSM sa výsledný súbor otvorí v tomto editore (je nutné povoliť Remote control v nastaveniach JOSM).

Táto tabuľka bola vygenerovaná dňa 9. júla 2024, 09:43:25 (utorok). Spracovanie všetkých obcí spravidla beží v týždennom intervale a trvá približne 15 hodín.

Zdrojový kód nájdete na https://github.com/FreemapSlovakia/freemap-operations

Táto stránka vyžaduje zapnutý Javascript. Ako alternatívu môžete použiť tento zoznam odkazov na jednotlivé obce/mestá.