Zemplínska Teplica

Košický/Trebišov

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (5.80)
Na záhumní (4.11)
Lesná (3.50)
Jesenná (2.69)
Požiarnická (2.32)
Okružná (2.22)
Obchodná (2.04)
Nová (1.86)
Zimná (1.80)
Sečovská (1.74)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Cintorínska ulica => Cintorínska
Hlavná ulica => Hlavná
Jarná ulica => Jarná
Jesenná ulica => Jesenná
Lesná ulica => Lesná
Letná ulica => Letná
Nová ulica => Nová
Obchodná ulica => Obchodná
Okružná ulica => Okružná
Orechová ulica => Orechová
Požiarnická ulica => Požiarnická
Sečovská ulica => Sečovská
Ulica Soroška => Soroška
Ulica na záhumní => Na záhumní
Zimná ulica => Zimná
Záhradná ulica => Záhradná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora