Zbehňov

Košický/Trebišov

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Lesná (6.56)
Hlavná (3.01)
Bázová (2.05)
Agátová (1.70)
Topoľová (1.00)
Krátka (1.00)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Bázová ulica => Bázová
Hlavná ulica => Hlavná
Krátka ulica => Krátka
Lesná ulica => Lesná
Topoľová ulica => Topoľová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bázová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bazová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bazová (osm), Bázová (minv) n7752783298
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752756173
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752756174
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752756175
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752756176
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752756177
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752756178
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752756179
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752756180
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752756181
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752756182
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752756183
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752756172
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752756184
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752783286
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752783287
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752783288
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752783289
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752783290
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752783291
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752783292
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752783293
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752783295
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752783296
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752783297
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752783285
Bazová (osm), Bázová (minv) n7752756171

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora