Vojčice

Košický/Trebišov

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

A. Sládkoviča (4.29)
Staničná (3.76)
Školská (2.59)
Agátová (2.43)
M. R. Štefánika (2.20)
Hlavná (2.14)
Majerská (1.95)
Alejová (1.85)
Ľ. Štúra (1.79)
Krátka (1.79)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Alejová ulica => Alejová
Hlavná ulica => Hlavná
Horovská ulica => Horovská
Krátka ulica => Krátka
Letná ulica => Letná
Lipová ulica => Lipová
Majerská ulica => Majerská
Nová ulica => Nová
Ondavská ulica => Ondavská
Orechová ulica => Orechová
Poľná ulica => Poľná
Staničná ulica => Staničná
Topoľová ulica => Topoľová
Trnavská ulica => Trnavská
Ulica A. Sládkoviča => A. Sládkoviča
Ulica M. R. Štefánika => M. R. Štefánika
Ulica P. O. Hviezdoslava => P. O. Hviezdoslava
Ulica Ľ. Štúra => Ľ. Štúra
Školská ulica => Školská
Športová ulica => Športová
Štvorcová ulica => Štvorcová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n5735919923 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora