Veľké Ozorovce

Košický/Trebišov

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (6.66)
Obchodná (5.18)
Mariánske námestie (2.18)
Cintorínska (2.16)
Stará (2.11)
Nová (1.92)
Družstevná (1.61)
Poľná (1.00)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Mariánske Námestie => Mariánske námestie

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Mariánske Námestie

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780648
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780632
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780633
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780634
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780635
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780636
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780637
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780638
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780631
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780639
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780641
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780642
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780643
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780644
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780645
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780646
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780647
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780640
Mariánske Námestie (osm), Mariánske námestie (minv) n7752780630

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora