Sečovce

Košický/Trebišov

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (89)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Partizánska (42.19)
Kochanovská (12.51)
Albínov (11.71)
Mostová (11.16)
Nová (6.64)
Kollárova (5.69)
SNP (3.56)
Záhradná (3.24)
Štúrova (3.24)
Vysoká (3.18)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Albinovská => Albínovská
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
Nová Doba => Nová doba

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Albínovská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Albinovská
Bitúnkova
Nová Doba
Rybníkova
Sečovce

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62952368
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62949289
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62948141
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62946877
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62946494
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62947068
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62946720
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62949601
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62952759
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62953078
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62945872
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62947051
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62948533
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w828951966
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62951105
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62947235
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62953504
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62945312
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62947861
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62951523
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62950879
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62946305
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62950544
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62946953
Albinovská (osm), Albínovská (minv) w62949398
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62946395
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62951666
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62945540
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62947056
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62952505
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62952268
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62953014
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62947866
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62950746
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62949647
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62949110
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62950649
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62948508
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62948921
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62947694
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62949875
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62945286
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w1089803581
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62953260
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w62950535

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora