Parchovany

Košický/Trebišov

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (34)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Majerská (9.74)
Staničná (5.16)
Dlhá (4.49)
Lipová (3.10)
Poľná (2.61)
Hlavná (2.54)
Mlynská (2.24)
Družstevná (2.10)
Gaštanová (2.00)
Farská (1.96)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Brezová ulica => Brezová
Cintorínska ulica => Cintorínska
Dlhá ulica => Dlhá
Družstevná ulica => Družstevná
Farská ulica => Farská
Gaštanová ulica => Gaštanová
Hlavná ulica => Hlavná
Križná ulica => Križná
Lesná ulica => Lesná
Lipová ulica => Lipová
Lúčna ulica => Lúčna
Majerská ulica => Majerská
Mlynská ulica => Mlynská
Nová ulica => Nová
Poľná ulica => Poľná
Rybníková ulica => Rybníková
Staničná ulica => Staničná
Športová ulica => Športová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Krížna

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora