Lastovce

Košický/Trebišov

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (3.09)
Školská (2.68)
Dringačská (2.51)
Kostolná (1.95)
Nová (1.92)
Pri Kamianke (1.74)
Mlynská (1.66)
Na záhumní (1.61)
Požiarna (1.51)
Poľná (1.37)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Na Záhumní => Na záhumní

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Helmecká
Na Záhumní

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120288
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120261
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120262
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120263
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120264
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120265
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120266
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120267
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120268
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120269
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120270
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120271
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120272
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120273
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120274
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120275
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120276
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120277
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120278
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120279
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120280
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120281
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120282
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120283
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120284
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120285
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120286
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120287
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120260
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n7758120259

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora