Kráľovský Chlmec

Košický/Trebišov

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (20)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (14.34)
Kapušanská (12.81)
Dobranská (8.48)
Pri štadióne (6.63)
Hlboká (5.10)
Trhovisko (4.99)
Kollárova (4.36)
M. Bela (4.32)
Pribenícka (3.68)
M. Leczu (3.30)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dobránska => Dobranská
F. Rákócziho => F. Rákocziho
Mierova => Mierová
Pri Štadióne => Pri štadióne

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w114965365 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

F. Rákocziho
Pri štadióne

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dobránska
F. Rákócziho
Mierova
Námestie hrdinov
Pri Štadióne

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114985184
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w885277113
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114985614
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w424955884
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114985415
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004485
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004486
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114984903
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114986049
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114985150
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114986124
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w885280339
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w885280338
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w885277112
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114985374
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114985309
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114985073
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114985215
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114985742
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114985825
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114985601
Dobránska (osm), Dobranská (minv) w114985500
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985032
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985317
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985782
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114986131
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985672
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985493
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985837
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114984795
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985264
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985337
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985137
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114984972
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985368
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985689
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114984892
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114984804
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985379
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985807
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w885272744
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114986072
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985329
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985581
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985425
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w885274627
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985962
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114986177
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985750
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985529
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w885274626
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985626
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114984825
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985808
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985423
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w885272743
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) w114985657
Mierova (osm), Mierová (minv) w114984918
Mierova (osm), Mierová (minv) w114985747
Mierova (osm), Mierová (minv) w114985726
Mierova (osm), Mierová (minv) w114985504
Mierova (osm), Mierová (minv) w114984905
Mierova (osm), Mierová (minv) w114985046
Mierova (osm), Mierová (minv) w114985762
Mierova (osm), Mierová (minv) w114985582
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114985171
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965960
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114986186
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964610
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114985408
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114966026
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114985759
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964592
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114984904
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965356
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964816
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964720
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965176
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964938
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w885283352
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114966185
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964595
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965508
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964949
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965961
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114985606
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114966075
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114984938
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964583
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114985539
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114985621
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114985957
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114986125
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114984826
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114985720
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114984822
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114985826
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964917
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114985934
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964633
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965139
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965664
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965380
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965964
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114986055
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965030
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114985116
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964614
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w1117008229
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114966032
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965175
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965120
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964804
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965489
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964671
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965926
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965683
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114985708
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965875
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965437
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965299
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965242
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964860
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964658
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114966009
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114966029
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965959
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965971
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114966082
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114966006
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964984
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964619
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965990
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964954
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114966127
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965328
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965048
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965086
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965016
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965603
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965984
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964884
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964890
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964575
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965267
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964751
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964859
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964997
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964636
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965619
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965293
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965600
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965165
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114966107
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114964877
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965784
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114985185

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora