Kráľovský Chlmec

Košický/Trebišov

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (21)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Fejséš (34.74)
Kapušanská (12.81)
Dobranská (8.48)
Pri štadióne (6.46)
Hlboká (5.10)
Trhovisko (4.99)
Kollárova (4.36)
M. Bela (4.32)
Pribenícka (3.68)
M. Leczu (3.35)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dobránska => Dobranská
F. Rákócziho => F. Rákocziho
Mierova => Mierová
Pri Štadióne => Pri štadióne

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w114964575 w114965216 w114965365 w114985371 n8232190571 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n5237059498 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

F. Rákocziho
Pri štadióne

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dobránska
F. Rákócziho
Lajosa Kossutha
Mierova
Námestie hrdinov
Pri Štadióne

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004504
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004481
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004482
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004483
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004484
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004485
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004486
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004487
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004489
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004491
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004493
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8124640873
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004495
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004494
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004503
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004501
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004500
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004502
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004498
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004497
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004496
Dobránska (osm), Dobranská (minv) n8232004499
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190573
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232004466
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232004469
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232004468
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190571
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190570
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190568
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190562
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190566
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190564
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190563
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190561
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190560
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232004470
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190567
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190574
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190565
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232004472
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232004471
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190580
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232004480
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232004479
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232004477
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232004476
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190579
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232004478
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190578
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232004474
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232004473
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190577
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190576
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232004475
F. Rákócziho (osm), F. Rákocziho (minv) n8232190575
Mierova (osm), Mierová (minv) n8232002712
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190242
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190241
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190240
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190237
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190238
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190243
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190236
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190239
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190244
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190251
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190246
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190247
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190248
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232002701
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190249
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190250
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190235
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190252
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232002702
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190245
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190234
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190226
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190232
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232002704
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232002699
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190214
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190215
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190216
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190217
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190218
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190219
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190220
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190221
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190222
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190223
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190224
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232002700
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190227
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190228
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190229
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190230
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190231
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190233
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232002705
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190277
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232002706
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190276
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190213
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190278
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190279
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190280
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232002709
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190281
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190282
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190283
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190284
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190285
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190286
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232002710
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190287
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190288
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190289
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190290
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190291
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190292
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190275
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190274
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190273
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190272
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190254
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232002707
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) w114965086
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190256
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190257
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232002708
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n3339507063
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190258
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190259
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190253
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190260
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190262
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190263
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190264
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190266
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190267
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190268
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190269
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190270
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190271
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190261
Pri Štadióne (osm), Pri štadióne (minv) n8232190212

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora