Brehov

Košický/Trebišov

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (5.36)
Pod brehom (3.56)
Rozmarínová (1.77)
Letná (1.65)
Kláštorná (1.61)
Zimná (1.29)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Pod Brehom => Pod brehom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod brehom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod Brehom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540926
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540898
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540907
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540897
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540914
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540916
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540922
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540921
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540924
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540923
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540925
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540930
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540928
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540899
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540934
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w1016555697
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w1016555698
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540939
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w1016555699
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540942
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540940
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540938
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540936
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540944
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540943
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w1016555700
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w1016555701
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540931
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w71540891

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora