Trebišov

Košický/Trebišov

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (250)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

M. R. Štefánika (17.03)
Slovenská (11.05)
Záhradná (9.02)
Kpt. Nálepku (8.65)
Nový majer (6.94)
Lesná (6.68)
Švermova (5.90)
T. G. Masaryka (5.27)
Košická (5.22)
Paričovská (5.06)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bitunková => Bitúnková
Duk. Hrdinov => Duk. hrdinov
Nový Majer => Nový majer
Nám. Mieru => Námestie mieru
Pri Polícii => Pri polícii
Roľníckeho Povstania => Roľníckeho povstania
Slov. Nár. Povstania => Slov. nár. povstania

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n11193028554 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nový majer

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bitunková
Milhostovská
Nový Majer
Vrátna
Zvonárska
Školská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bitunková (osm), Bitúnková (minv) w69130298
Bitunková (osm), Bitúnková (minv) w69124832
Bitunková (osm), Bitúnková (minv) w69133428
Bitunková (osm), Bitúnková (minv) w69131755
Bitunková (osm), Bitúnková (minv) w69127787
Bitunková (osm), Bitúnková (minv) w69131666
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727706
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69125405
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69126252
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727705
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727703
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69129863
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727704
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69125035
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69131782
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727700
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69130953
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727701
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69123502
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69130572
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69124261
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727702
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69124598
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727803
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69132958
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69125775
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727879
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69128068
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727880
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69129768
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727802
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69124947
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727712
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69132827
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727708
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727801
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727711
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69126881
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727800
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69131400
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727710
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69123592
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69133712
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727709
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69127324
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w69126127
Nový Majer (osm), Nový majer (minv) w1082727707

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora