Spišské Tomášovce

Košický/Spišská Nová Ves

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Juraja Sklenára (10.46)
Gustáva Bartscha (9.03)
Hrabušická (7.53)
Záhradná (6.06)
Slovenského raja (4.27)
Potočná (4.03)
Smižianska (3.87)
Smreková (2.80)
Kostolná (2.27)
Nová (2.25)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Slovenského Raja => Slovenského raja
Za Humnami => Za humnami

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w239201311 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Slovenského raja
Za humnami

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Letanovský Mlyn
Slovenského Raja
Smižianská
Za Humnami

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201232
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200753
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201096
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200502
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201185
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201203
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201173
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200556
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201313
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201155
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200703
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201316
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201212
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201190
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200720
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201172
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201064
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200832
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200560
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200507
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201136
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200443
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200561
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201268
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200902
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200793
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200651
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201068
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201071
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200524
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201188
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200671
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201182
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201306
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201181
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201154
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200604
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239200996
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201224
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201259
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201170
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201236
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201139
Slovenského Raja (osm), Slovenského raja (minv) w239201221
Za Humnami (osm), Za humnami (minv) w624731666
Za Humnami (osm), Za humnami (minv) w624731647
Za Humnami (osm), Za humnami (minv) w239200853
Za Humnami (osm), Za humnami (minv) w239201151
Za Humnami (osm), Za humnami (minv) w624731664
Za Humnami (osm), Za humnami (minv) w624731641
Za Humnami (osm), Za humnami (minv) w856781009
Za Humnami (osm), Za humnami (minv) w239201174
Za Humnami (osm), Za humnami (minv) w856781008
Za Humnami (osm), Za humnami (minv) w239200554
Za Humnami (osm), Za humnami (minv) w856781007

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora