Markušovce

Košický/Spišská Nová Ves

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hornádska (6.77)
Železničná (5.23)
Sv. J. Nepomuckého (4.79)
Jareček (4.12)
Michalská (4.07)
Brunské (3.79)
Za tehelňou (2.86)
Brezová (2.73)
Odorínska cesta (2.48)
SNP (2.43)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Pod Horou => Pod horou
Sv.J.Nepomuckého => Sv. J. Nepomuckého
Za Tehelňou => Za tehelňou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod horou
Za tehelňou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Odorínska
Pod Horou
Pod stožkami
Sv. Jána Nepomuckého
Za Tehelňou

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73254487
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73255441
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73255275
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73255159
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73255047
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73254841
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73254780
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73254737
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73254925
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) n8221004922
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73254712
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73254677
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73254653
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73254558
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73254577
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73254502
Pod Horou (osm), Pod horou (minv) w73254720
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) n8221001916
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) n8221001915
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256330
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256100
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) n8221001913
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256152
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) n8221004917
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) n8221001914
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256402
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256662
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256775
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256598
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256531
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256518
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256257
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256485
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256015
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256354
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256696
Za Tehelňou (osm), Za tehelňou (minv) w73256614

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora