Letanovce

Košický/Spišská Nová Ves

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Staničná (3.47)
Školská (3.16)
Slov. Raja (2.92)
Záhradná (2.69)
Cintorínska (2.67)
Slobody (2.61)
SNP (2.61)
Hanulova (2.17)
Nábrežná (2.12)
Štúrova (1.94)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Michalska => Michalská
Slov. Nár. Pov. => SNP

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Michalská
Slov. Raja
SNP

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Michalska
Slov. nár. pov.
Slov. raja

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Michalska (osm), Michalská (minv) w1082826675
Michalska (osm), Michalská (minv) w94172926
Michalska (osm), Michalská (minv) w73167859
Michalska (osm), Michalská (minv) w94173298
Michalska (osm), Michalská (minv) w94173291
Michalska (osm), Michalská (minv) w94172916
Michalska (osm), Michalská (minv) w94173350
Michalska (osm), Michalská (minv) w73167948
Michalska (osm), Michalská (minv) w94173107
Michalska (osm), Michalská (minv) w94172929
Michalska (osm), Michalská (minv) w94173261
Michalska (osm), Michalská (minv) w73167853
Slov. nár. pov. (osm), SNP (minv) w94173268
Slov. nár. pov. (osm), SNP (minv) w94173098
Slov. nár. pov. (osm), SNP (minv) w94173317
Slov. nár. pov. (osm), SNP (minv) w94173200
Slov. nár. pov. (osm), SNP (minv) w73167849
Slov. nár. pov. (osm), SNP (minv) w94173027
Slov. nár. pov. (osm), SNP (minv) w73167828
Slov. nár. pov. (osm), SNP (minv) w73167841
Slov. nár. pov. (osm), SNP (minv) w73167885
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403831
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w94172965
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168361
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73167985
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150385
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168221
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73167972
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150287
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w94173169
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150266
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73167950
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168016
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150320
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150324
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150330
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w94173087
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150217
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150309
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150304
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150331
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150195
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150367
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150363
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150307
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150321
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73167963
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150337
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168766
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403873
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73167988
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73167847
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73167960
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168199
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403947
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95404053
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168711
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168600
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73167854
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403937
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403768
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73167891
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403982
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73167996
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403854
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168029
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73167954
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150271
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150203
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150430
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403844
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73167957
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150205
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150285
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150357
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168797
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150368
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168794
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150364
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168842
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168786
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168569
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168780
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168623
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150192
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403808
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168625
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95404012
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168636
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403851
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150218
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403989
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150329
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95404006
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403890
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403796
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403993
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403905
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95404061
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168662
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w1082825562
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95404024
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168529
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168702
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168803
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168835
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150326
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150274
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150349
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150400
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95404077
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168640
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150334
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150179
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150339
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150322
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150184
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168635
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168234
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168691
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168269
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403923
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150227
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403797
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150282
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168785
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150418
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168867
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150325
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168854
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150251
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95403829
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150388
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w73168473
Slov. raja (osm), Slov. Raja (minv) w95150231

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora