Krompachy

Košický/Spišská Nová Ves

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (89)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hornádska (58.40)
SNP (49.29)
Družstevná (31.91)
Banská (26.84)
Stará Maša (19.84)
Cintorínska (17.54)
Trangusova (13.97)
Kpt. Nálepku (9.84)
Zemanská (7.92)
29. augusta (6.23)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Banská ulica => Banská
Cintorínska ulica => Cintorínska
Družstevná ulica => Družstevná
Hlavná ulica => Hlavná
Hornádska ulica => Hornádska
Horská ulica => Horská
Kúpeľná ulica => Kúpeľná
Lesnícka ulica => Lesnícka
Lorencova ulica => Lorencova
Maurerova ulica => Maurerova
Mlynská ulica => Mlynská
Námestie Slobody => Námestie slobody
Partizánska ulica => Partizánska
Poštová ulica => Poštová
Robotnícka ulica => Robotnícka
Rázusova ulica => Rázusova
Sadová ulica => Sadová
Slovinská ulica => Slovinská
Trangusova ulica => Trangusova
Turistická ulica => Turistická
Ulica 29. augusta => 29. augusta
Ulica Janka Jesenského => Janka Jesenského
Ulica Júliusa Barča Ivana => Júliusa Barča Ivana
Ulica Mikuláša Šprinca => Mikuláša Šprinca
Ulica SNP => SNP
Ulica kpt. Nálepku => Kpt. Nálepku
Veterná ulica => Veterná
Zemanská ulica => Zemanská
Štúrova ulica => Štúrova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w59750638 w59751288 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Banícka Štvrť

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Banícka štvrť
Námestie Slobody

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Banícka štvrť (osm), Banícka Štvrť (minv) w59749852
Banícka štvrť (osm), Banícka Štvrť (minv) n7743477024
Banícka štvrť (osm), Banícka Štvrť (minv) n7743477013
Banícka štvrť (osm), Banícka Štvrť (minv) n7743477012
Banícka štvrť (osm), Banícka Štvrť (minv) w59751195
Banícka štvrť (osm), Banícka Štvrť (minv) w59749750
Banícka štvrť (osm), Banícka Štvrť (minv) w59751857
Banícka štvrť (osm), Banícka Štvrť (minv) n7743477008

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora