Spišská Nová Ves

Košický/Spišská Nová Ves

Prekrývajúce sa budovy

1 2

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Rázusova (21.14)
Agátová (11.12)
Podskala (8.25)
Kmeťova (7.94)
Považská (7.59)
Pod Tepličkou (7.51)
Jána Jánskeho (6.99)
Letecká (6.95)
Duklianska (6.05)
Za Hornádom (5.74)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Gerlachovská ulica => Gerlachovská
Kasárenská ulica => Kasárenská
Kukučinova => Kukučínova
Pri Vyšnej Hati => Pri Vyšnej hati
Vyšný Hámor => Vyšný hámor

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w587203112 n2168863060 n2656503037 n3327435757 n3327435758 n3811050308 n5820352000 n6054940352 n7931853385 n7944892985 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w69055155 w69055422 n2615287849 n2615296936 n2615297116 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

J. Matušku
Jána Jánskeho
Pri Vyšnej hati
Vyšný hámor

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Borovicová
Cintorínska
Eleny Maróthy Šoltésovej
Gerlachovská ulica
Harichovská cesta
Hutnianska cesta
Iliašovská
Ing.Straku
J. Matúšku
Janka Matúšku
Jozefa Cígera Hronského
Jozefa Fabiniho
Jozefa Hanulu
Jána Janského
Kasárenská ulica
Kysucká
Nezábudková 8
P.Jilemnického
Pri vyšnej hati
Rojkovičova
Vyšný Hámor

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Gerlachovská ulica (osm), Gerlachovská (minv) n8306540313
Gerlachovská ulica (osm), Gerlachovská (minv) w817290704
Gerlachovská ulica (osm), Gerlachovská (minv) n8306540314
Ing.Straku (osm), Ing. Straku (minv) n8306540298
J. Matúšku (osm), J. Matušku (minv) n3052048894
J. Matúšku (osm), J. Matušku (minv) w69056658
J. Matúšku (osm), J. Matušku (minv) w69055783
J. Matúšku (osm), J. Matušku (minv) n3052048895
J. Matúšku (osm), J. Matušku (minv) n3052048893
J. Matúšku (osm), J. Matušku (minv) n3052048892
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2615297854
Jozefa Fabiniho (osm), J. Fabiniho (minv) n2615305910
Jozefa Fabiniho (osm), J. Fabiniho (minv) n2615305908
Jozefa Fabiniho (osm), J. Fabiniho (minv) n2615308090
Jozefa Fabiniho (osm), J. Fabiniho (minv) n2615298854
Jozefa Fabiniho (osm), J. Fabiniho (minv) n2615300629
Jána Janského (osm), Jána Jánskeho (minv) n2615297124
Jána Janského (osm), Jána Jánskeho (minv) n2615297121
Jána Janského (osm), Jána Jánskeho (minv) n2615297119
Jána Janského (osm), Jána Jánskeho (minv) n2615297126
Jána Janského (osm), Jána Jánskeho (minv) n2615297112
Jána Janského (osm), Jána Jánskeho (minv) n2615297104
Jána Janského (osm), Jána Jánskeho (minv) n2625066945
Jána Janského (osm), Jána Jánskeho (minv) n2615297107
Jána Janského (osm), Jána Jánskeho (minv) n2615297097
Jána Janského (osm), Jána Jánskeho (minv) n2615297094
Jána Janského (osm), Jána Jánskeho (minv) n2615294025
Jána Janského (osm), Jána Jánskeho (minv) n2615297109
Kasárenská ulica (osm), Kasárenská (minv) n8306540278
Kasárenská ulica (osm), Kasárenská (minv) n8306540277
Kasárenská ulica (osm), Kasárenská (minv) n8306540276
Kasárenská ulica (osm), Kasárenská (minv) w893730037
Kasárenská ulica (osm), Kasárenská (minv) n8306540275
Kasárenská ulica (osm), Kasárenská (minv) n8306540274
Kasárenská ulica (osm), Kasárenská (minv) n8306540273
Kasárenská ulica (osm), Kasárenská (minv) n8306540272
Kasárenská ulica (osm), Kasárenská (minv) n8306540271
Kasárenská ulica (osm), Kasárenská (minv) n8306540270
Kasárenská ulica (osm), Kasárenská (minv) n8306540280
Kasárenská ulica (osm), Kasárenská (minv) n8306540279
Kasárenská ulica (osm), Kasárenská (minv) n8306540269
Nezábudková 8 (osm), Nezábudková (minv) n8306540231
Nezábudková 8 (osm), Nezábudková (minv) n8306540232
Nezábudková 8 (osm), Nezábudková (minv) n8306540233
Odborárov (osm), Obrancov mieru (minv) n2615292325
P.Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n8306540224
Pri vyšnej hati (osm), Pri Vyšnej hati (minv) n2615293330
Pri vyšnej hati (osm), Pri Vyšnej hati (minv) n2615290978
Pri vyšnej hati (osm), Pri Vyšnej hati (minv) n2615289357
Pri vyšnej hati (osm), Pri Vyšnej hati (minv) n2615288405
Radlinského (osm), Agátová (minv) n2615307913
Radlinského (osm), Rázusova (minv) n2615292913
Rojkovičova (osm), Ing. Rojkoviča (minv) n8306540192
Vyšný Hámor (osm), Vyšný hámor (minv) w790953651
Vyšný Hámor (osm), Vyšný hámor (minv) n2615308121
Vyšný Hámor (osm), Vyšný hámor (minv) n2615308113
Vyšný Hámor (osm), Vyšný hámor (minv) n2615307298
Vyšný Hámor (osm), Vyšný hámor (minv) n2615297214
Vyšný Hámor (osm), Vyšný hámor (minv) n2615297209
Vyšný Hámor (osm), Vyšný hámor (minv) n2615293101
Vyšný Hámor (osm), Vyšný hámor (minv) w790953650
Vyšný Hámor (osm), Vyšný hámor (minv) n2615294143
Vyšný Hámor (osm), Vyšný hámor (minv) n2615291276
Vyšný Hámor (osm), Vyšný hámor (minv) n2615291272
Vyšný Hámor (osm), Vyšný hámor (minv) n2615297039
Vyšný Hámor (osm), Vyšný hámor (minv) n2615292722
Vyšný Hámor (osm), Vyšný hámor (minv) w893730039
Šafárikovo námestie (osm), Štefánikovo námestie (minv) n2615308165

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora