Dobšiná

Košický/Rožňava

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (190)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Zimná (8.00)
Turecká (5.51)
Jarková (4.40)
SNP (4.39)
Lányiho Huta (4.19)
Záhradná (3.72)
Budovateľská (3.63)
Lesná (3.56)
Hnilecká (3.42)
Kúpeľná (3.36)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dedičná ulica => Dedičná
Námestie Baníkov => Námestie baníkov
Tri Ruže => Tri ruže
Vlčia Dolina => Vlčia dolina

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w828758316 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Lipová
Námestie Baníkov
Tri Ruže
Tunel Stratená
Vlčia Dolina

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Námestie Baníkov (osm), Námestie baníkov (minv) w71652370
Námestie Baníkov (osm), Námestie baníkov (minv) w71652326
Námestie Baníkov (osm), Námestie baníkov (minv) w71652101
Tri Ruže (osm), Tri ruže (minv) w71653440
Tri Ruže (osm), Tri ruže (minv) w71653623
Tri Ruže (osm), Tri ruže (minv) w71653693
Tri Ruže (osm), Tri ruže (minv) w71653617
Tri Ruže (osm), Tri ruže (minv) w71653634
Tri Ruže (osm), Tri ruže (minv) w71653409
Tri Ruže (osm), Tri ruže (minv) w1052072139
Tri Ruže (osm), Tri ruže (minv) w71653330
Tri Ruže (osm), Tri ruže (minv) w71653595
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w71654054
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w71654129
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w71654127
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w1052069044
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w71654071
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w1052081717
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w71653858
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w1052069043
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w71653832
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w71653950
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w71653720
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w71654108
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w71653701
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w71654006
Vlčia Dolina (osm), Vlčia dolina (minv) w71653946

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora