Šamudovce

Košický/Michalovce

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (22)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1/ 48.712 21.885 JOSM
153/ 48.702 21.89 JOSM
152/ 48.696 21.89 JOSM
147/ 48.702 21.889 JOSM
72/ 48.702 21.889 JOSM
71/ 48.702 21.889 JOSM
70/ 48.702 21.889 JOSM
69/ 48.702 21.889 JOSM
68/ 48.701 21.89 JOSM
67/ 48.701 21.89 JOSM
66/ 48.701 21.89 JOSM
65/ 48.701 21.89 JOSM
64/ 48.701 21.891 JOSM
63/ 48.695 21.89 JOSM
62/ 48.695 21.89 JOSM
61/ 48.696 21.89 JOSM
60/ 48.697 21.89 JOSM
59/ 48.697 21.89 JOSM
6/ 48.711 21.885 JOSM
5/ 48.711 21.885 JOSM
157/ 48.701 21.891 JOSM
159/ 48.702 21.89 JOSM

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora