Sliepkovce

Košický/Michalovce

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (50)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1/ 48.678 21.947 JOSM
58/ 48.674 21.944 JOSM
59/ 48.674 21.945 JOSM
60/ 48.674 21.945 JOSM
174/ 48.678 21.947 JOSM
175/ 48.679 21.946 JOSM
177/ 48.666 21.942 JOSM
178/ 48.666 21.942 JOSM
179/ 48.666 21.942 JOSM
180/ 48.666 21.942 JOSM
181/ 48.665 21.942 JOSM
182/ 48.665 21.942 JOSM
183/ 48.666 21.942 JOSM
184/ 48.666 21.942 JOSM
185/ 48.666 21.942 JOSM
186/ 48.666 21.941 JOSM
187/ 48.665 21.942 JOSM
188/ 48.665 21.942 JOSM
189/ 48.665 21.941 JOSM
192/ 48.674 21.941 JOSM
194/ 48.679 21.946 JOSM
195/ 48.68 21.945 JOSM
57/ 48.674 21.944 JOSM
56/ 48.674 21.944 JOSM
54/ 48.674 21.943 JOSM
53/ 48.674 21.943 JOSM
30/ 48.674 21.943 JOSM
31/ 48.674 21.943 JOSM
32/ 48.674 21.942 JOSM
33/ 48.674 21.942 JOSM
34/ 48.674 21.942 JOSM
35/ 48.674 21.941 JOSM
36/ 48.674 21.941 JOSM
37/ 48.674 21.941 JOSM
38/ 48.674 21.941 JOSM
39/ 48.674 21.941 JOSM
199/ 48.68 21.946 JOSM
40/ 48.674 21.94 JOSM
42/ 48.674 21.94 JOSM
43/ 48.674 21.94 JOSM
44/ 48.674 21.941 JOSM
46/ 48.674 21.941 JOSM
47/ 48.674 21.942 JOSM
48/ 48.674 21.942 JOSM
49/ 48.674 21.942 JOSM
50/ 48.674 21.942 JOSM
51/ 48.674 21.943 JOSM
52/ 48.674 21.943 JOSM
41/ 48.674 21.94 JOSM
209/ 48.68 21.946 JOSM

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora