Michalovce

Košický/Michalovce

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Partizánska (19.39)
Užhorodská (10.97)
Topolianska (9.77)
Humenská (7.01)
Meďovská (6.03)
Letná (5.90)
Nad Laborcom (5.73)
Jedľová (5.45)
P. O. Hviezdoslava (5.24)
Okružná (5.09)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
9.mája => 9. mája
Garbiarska ulica => Garbiarska
Nám. osloboditeľov => Námestie osloboditeľov
Priemyselný Park => Priemyselný park
Ulica pri Duši => Pri Duši
Ulica Ľudovíta Pavla => Ľudovíta Pavla

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w60743141 w60743438 w60743895 w60746290 w60746318 w60746330 w60747163 w60755071 w60755095 w60755254 w60755277 w60755354 w60755577 w60755651 w60755689 w60755909 w60756133 w60797753 w73334328 w73334345 w73334360 w80092194 w621798087 w621798088 w621798089 w621798090 w621798091 w624113524 w643455897 w737112574 w737112576 w885049564 w986691214 w986691217 w1009637662 w1011527394 w1017080485 w1017395193 w1017395194 w1017395195 w1017395196 w1017632790 w1017632791 w1017632792 w1017632793 w1017632795 w1017632803 w1017632804 w1019789348 w1019789355 w1023437829 w1030760724 w1030978723 w1030978724 w1033596599 w1088351607 w1096817257 w1096817258 w1099287655 n3100397933 n5381248523 n6166249967 n9013187672 n9332780600 n9332780601 n10655091711 n10820236467 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w60751466 w60790398 w166339823 w620128075 w946227950 w946227951 w946227952 w946227955 w974425090 n3081764520 n3082461847 n3090862830 n3091026858 n3095464147 n3098571507 n3099137434 n3099137435 n3101559335 n3101915735 n5882445090 n6000657515 n6080335377 n7836990261 n8785556460 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Betlenovce
Humenská
Janka Matúšku
Mikuláša Gerbu
Milovaná
Pri Duši
Rybárska
Vrbovská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Humenská cesta
pri Duši
Ulica pri Duši
Vinianska cesta
Vŕbovská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Astrová (osm), Muškátová (minv) n3093875085
Bieloruská (osm), Zakarpatská (minv) n3076790118
Fialková (osm), Narcisová (minv) n3093928950
Fialková (osm), Narcisová (minv) n3093928951
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n2918394250
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n5808908125
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3095379077
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3095379078
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3095379079
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3095379080
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3095379081
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3095379082
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3095379083
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3095398799
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3095379084
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n5808908124
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3105679367
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) w60744553
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3095398800
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3095398801
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) w172286383
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) w634360534
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) w60746958
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n5808908123
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n5808908122
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n4558860773
Humenská cesta (osm), Masarykova (minv) n7806709862
Humenská cesta (osm), Masarykova (minv) n3095398798
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3095379075
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) w60747169
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3095411758
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n4558860772
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n5808908121
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) w541890440
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n3095379076
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n5239482215
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n5760151002
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n5808908112
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n5808908113
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n5808908116
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n5808908117
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n5808908118
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n5808908119
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n5239482213
Jána Hollého (osm), Kpt. Nálepku (minv) n3086122134
Jána Hollého (osm), Kpt. Nálepku (minv) n3086122135
Kostolné námestie (osm), Farská (minv) n5844453282
Kpt. Nálepku (osm), Jána Hollého (minv) n3084926254
Kpt. Nálepku (osm), Jána Hollého (minv) n3084926255
Margarétová (osm), Tulipánová (minv) n3093935877
Margarétová (osm), Tulipánová (minv) n3093935878
Margarétová (osm), Tulipánová (minv) n3093935876
Mirka Nešporu (osm), Andreja Kmeťa (minv) n3100001145
Moskovská (osm), Odeská (minv) n3078120802
Muškátová (osm), Astrová (minv) n3093875086
Narcisová (osm), Fialková (minv) n3093928947
Narcisová (osm), Fialková (minv) n3093928946
Obchodná (osm), Park študentov (minv) n5937024971
Obchodná (osm), Park študentov (minv) w311144621
Obchodná (osm), Park študentov (minv) n5937024972
Odeská (osm), Moskovská (minv) n3078666041
Saleziánov (osm), Janka Matúšku (minv) n5922166295
Terézie Vansovej (osm), Boženy Nemcovej (minv) n3098626128
Tulipánová (osm), Margarétová (minv) n3093929416
Tulipánová (osm), Margarétová (minv) n3093929417
Tulipánová (osm), Margarétová (minv) n3093929418
Ukrajinská (osm), Užhorodská (minv) n3076791236
Ukrajinská (osm), Užhorodská (minv) n3076791237
Ulica pri Duši (osm), Pri Duši (minv) n6005431194
Užhorodská (osm), Ukrajinská (minv) n3076791244
Užhorodská (osm), Ukrajinská (minv) n3076791243
Zakarpatská (osm), Bieloruská (minv) n3076790132
pri Duši (osm), Pri Duši (minv) w619880189
pri Duši (osm), Pri Duši (minv) w627380409
Štefánikova (osm), Karola Kuzmányho (minv) n3088799118
Štefánikova (osm), Karola Kuzmányho (minv) w60745764

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora