Michalovce

Košický/Michalovce

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Partizánska (19.39)
Užhorodská (10.97)
Topolianska (9.73)
Humenská (8.52)
Meďovská (6.03)
Letná (5.77)
Nad Laborcom (5.73)
Jedľová (5.45)
P. O. Hviezdoslava (5.24)
Okružná (5.09)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Garbiarska ulica => Garbiarska
Nám. osloboditeľov => Námestie osloboditeľov
Priemyselný Park => Priemyselný park
Ulica pri Duši => Pri Duši
Ulica Ľudovíta Pavla => Ľudovíta Pavla

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n3300254937 n6166249967 n10655091711 n10820236467 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n11710490159 n11818595898 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Ferdinanda Alexu
Humenská cesta
Michala Slávika
Vinianska cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Astrová (osm), Muškátová (minv) w60754962
Bieloruská (osm), Zakarpatská (minv) n3076790118
Fialková (osm), Narcisová (minv) n3093928950
Fialková (osm), Narcisová (minv) n3093928951
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n4558860772
Humenská cesta (osm), Humenská (minv) n4558860773
Jána Hollého (osm), Kpt. Nálepku (minv) n7311666314
Jána Hollého (osm), Kpt. Nálepku (minv) n7311666312
Kpt. Nálepku (osm), Jána Hollého (minv) n3084926254
Kpt. Nálepku (osm), Jána Hollého (minv) n3084926255
Margarétová (osm), Tulipánová (minv) n3093935877
Margarétová (osm), Tulipánová (minv) n3093935876
Margarétová (osm), Tulipánová (minv) n3093935878
Moskovská (osm), Odeská (minv) n3078120802
Muškátová (osm), Astrová (minv) n3093875086
Narcisová (osm), Fialková (minv) n3093928947
Narcisová (osm), Fialková (minv) n3093928946
Odeská (osm), Moskovská (minv) n3078666041
Tulipánová (osm), Margarétová (minv) n3093929416
Tulipánová (osm), Margarétová (minv) n3093929417
Tulipánová (osm), Margarétová (minv) n3093929418
Ukrajinská (osm), Užhorodská (minv) n3076791236
Ukrajinská (osm), Užhorodská (minv) n3076791237
Užhorodská (osm), Ukrajinská (minv) n3076791244
Užhorodská (osm), Ukrajinská (minv) n3076791243
Zakarpatská (osm), Bieloruská (minv) n3076790132

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora