Vyšný Medzev

Košický/Košice-okolie

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (97)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Banícka 5/7 48.725 20.927 JOSM
Banícka 29/77 48.718 20.927 JOSM
Banícka 29/76 48.718 20.927 JOSM
Banícka 28/75 48.718 20.927 JOSM
Banícka 28/74 48.718 20.927 JOSM
Banícka 28/73 48.718 20.927 JOSM
Banícka 28/72 48.718 20.927 JOSM
Banícka 27/71 48.718 20.927 JOSM
Banícka 27/70 48.718 20.927 JOSM
Banícka 27/69 48.718 20.927 JOSM
Banícka 29/78 48.718 20.927 JOSM
Banícka 27/68 48.718 20.927 JOSM
Banícka 26/66 48.718 20.927 JOSM
Banícka 26/65 48.719 20.927 JOSM
Banícka 26/64 48.719 20.927 JOSM
Banícka 25/63 48.719 20.927 JOSM
Banícka 25/62 48.719 20.927 JOSM
Banícka 25/61 48.719 20.927 JOSM
Banícka 25/60 48.719 20.927 JOSM
Banícka 24/59 48.719 20.927 JOSM
Banícka 24/58 48.719 20.927 JOSM
Banícka 26/67 48.718 20.927 JOSM
Banícka 29/79 48.718 20.927 JOSM
Banícka 30/80 48.718 20.927 JOSM
Banícka 30/81 48.718 20.927 JOSM
Banícka 36/102 48.716 20.927 JOSM
Banícka 35/101 48.716 20.927 JOSM
Banícka 35/100 48.716 20.927 JOSM
Banícka 35/99 48.716 20.927 JOSM
Banícka 34/98 48.717 20.927 JOSM
Banícka 34/97 48.717 20.927 JOSM
Banícka 34/96 48.717 20.927 JOSM
Banícka 34/95 48.717 20.927 JOSM
Banícka 33/94 48.717 20.927 JOSM
Banícka 33/93 48.717 20.927 JOSM
Banícka 33/92 48.717 20.927 JOSM
Banícka 33/91 48.717 20.927 JOSM
Banícka 32/90 48.717 20.927 JOSM
Banícka 32/89 48.717 20.927 JOSM
Banícka 32/88 48.717 20.927 JOSM
Banícka 31/87 48.717 20.927 JOSM
Banícka 31/86 48.717 20.927 JOSM
Banícka 31/85 48.717 20.927 JOSM
Banícka 31/84 48.717 20.927 JOSM
Banícka 30/83 48.718 20.927 JOSM
Banícka 30/82 48.718 20.927 JOSM
Banícka 24/57 48.719 20.927 JOSM
Banícka 36/103 48.716 20.927 JOSM
Banícka 24/56 48.719 20.927 JOSM
Banícka 23/54 48.719 20.927 JOSM
Banícka 13/28 48.723 20.927 JOSM
Banícka 12/27 48.723 20.927 JOSM
Banícka 12/26 48.723 20.927 JOSM
Banícka 12/25 48.723 20.927 JOSM
Banícka 11/24 48.723 20.927 JOSM
Banícka 11/23 48.723 20.927 JOSM
Banícka 11/22 48.723 20.927 JOSM
Banícka 10/21 48.723 20.927 JOSM
Banícka 10/20 48.723 20.927 JOSM
Banícka 13/29 48.722 20.927 JOSM
Banícka 10/19 48.723 20.927 JOSM
Banícka 9/17 48.723 20.927 JOSM
Banícka 8/16 48.724 20.927 JOSM
Banícka 8/15 48.724 20.927 JOSM
Banícka 8/14 48.724 20.927 JOSM
Banícka 7/13 48.724 20.927 JOSM
Banícka 7/12 48.724 20.927 JOSM
Banícka 6/11 48.724 20.927 JOSM
Banícka 6/10 48.724 20.927 JOSM
Banícka 6/9 48.725 20.927 JOSM
Banícka 9/18 48.723 20.927 JOSM
Banícka 13/30 48.722 20.927 JOSM
Banícka 14/31 48.722 20.927 JOSM
Banícka 14/32 48.722 20.927 JOSM
Banícka 23/53 48.719 20.927 JOSM
Banícka 23/52 48.719 20.927 JOSM
Banícka 22/51 48.719 20.927 JOSM
Banícka 22/50 48.719 20.927 JOSM
Banícka 22/49 48.719 20.927 JOSM
Banícka 22/48 48.719 20.927 JOSM
Banícka 21/47 48.72 20.927 JOSM
Banícka 21/46 48.719 20.927 JOSM
Banícka 21/45 48.72 20.927 JOSM
Banícka 21/44 48.72 20.927 JOSM
Banícka 20/43 48.72 20.927 JOSM
Banícka 20/42 48.72 20.927 JOSM
Banícka 20/41 48.72 20.927 JOSM
Banícka 19/40 48.72 20.927 JOSM
Banícka 18/39 48.721 20.927 JOSM
Banícka 18/38 48.721 20.927 JOSM
Banícka 17/37 48.721 20.927 JOSM
Banícka 16/36 48.721 20.927 JOSM
Banícka 15/35 48.722 20.927 JOSM
Banícka 14/34 48.722 20.927 JOSM
Banícka 14/33 48.722 20.927 JOSM
Banícka 23/55 48.719 20.927 JOSM
Banícka 1360/111 48.722 20.927 JOSM

Adresné body bez súradníc (15)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Banícka (20.34)
Hrdinov SNP (9.49)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora