Turňa nad Bodvou

Košický/Košice-okolie

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (40)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Staničná (10.95)
Gyűr (5.16)
Čiga (4.55)
Kaštieľska (3.33)
Hájska cesta (3.30)
Muškátová (3.15)
Sídlisko Cementár (2.74)
Vodná (2.72)
Župná cesta (2.71)
Hradná (2.67)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dolná Kostolná ulica => Dolná Kostolná
Gazdovská ulica => Gazdovská
Hlavná ulica => Hlavná
Horná Kostolná ulica => Horná Kostolná
Hradná ulica => Hradná
Hájska ulica => Hájska
Kaštieľska ulica => Kaštieľska
Kvetná ulica => Kvetná
Malá ulica => Malá
Muškátová ulica => Muškátová
Nová ulica => Nová
Potočná ulica => Potočná
Pustá ulica => Pustá
Severná ulica => Severná
Slepá ulica => Slepá
Staničná ulica => Staničná
Tokajská ulica => Tokajská
Ulica Gyűr => Gyűr
Ulica Čiga => Čiga
Vodná ulica => Vodná
Školská ulica => Školská
Žarnovská ulica => Žarnovská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Krátka

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora