Veľká Ida

Košický/Košice-okolie

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (94)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1/ 48.569 21.176 JOSM
73/ 48.571 21.172 JOSM
72/ 48.571 21.172 JOSM
71/ 48.571 21.172 JOSM
70/ 48.571 21.172 JOSM
69/ 48.571 21.172 JOSM
68/ 48.571 21.172 JOSM
67/ 48.571 21.172 JOSM
66/ 48.571 21.172 JOSM
65/ 48.571 21.172 JOSM
64/ 48.572 21.174 JOSM
63/ 48.572 21.174 JOSM
62/ 48.573 21.174 JOSM
61/ 48.573 21.174 JOSM
58/ 48.574 21.173 JOSM
57/ 48.574 21.172 JOSM
56/ 48.574 21.172 JOSM
54/ 48.573 21.171 JOSM
53/ 48.573 21.171 JOSM
52/ 48.573 21.171 JOSM
74/ 48.571 21.172 JOSM
75/ 48.572 21.172 JOSM
76/ 48.572 21.172 JOSM
77/ 48.572 21.172 JOSM
99/ 48.573 21.174 JOSM
98/ 48.573 21.169 JOSM
96/ 48.573 21.172 JOSM
95/ 48.571 21.176 JOSM
94/ 48.571 21.176 JOSM
93/ 48.571 21.176 JOSM
92/ 48.568 21.176 JOSM
91/ 48.574 21.174 JOSM
90/ 48.571 21.175 JOSM
51/ 48.573 21.171 JOSM
89/ 48.572 21.172 JOSM
87/ 48.569 21.175 JOSM
86/ 48.569 21.175 JOSM
85/ 48.569 21.175 JOSM
84/ 48.57 21.175 JOSM
83/ 48.57 21.175 JOSM
82/ 48.57 21.175 JOSM
81/ 48.571 21.175 JOSM
79/ 48.572 21.174 JOSM
78/ 48.572 21.172 JOSM
88/ 48.572 21.172 JOSM
50/ 48.573 21.17 JOSM
49/ 48.573 21.169 JOSM
48/ 48.573 21.169 JOSM
21/ 48.573 21.174 JOSM
20/ 48.573 21.174 JOSM
19/ 48.573 21.174 JOSM
18/ 48.573 21.174 JOSM
17/ 48.572 21.174 JOSM
16/ 48.572 21.175 JOSM
15/ 48.572 21.175 JOSM
14/ 48.572 21.175 JOSM
13/ 48.572 21.175 JOSM
22/ 48.573 21.174 JOSM
12/ 48.572 21.175 JOSM
10/ 48.571 21.175 JOSM
9/ 48.571 21.175 JOSM
8/ 48.571 21.175 JOSM
7/ 48.57 21.175 JOSM
6/ 48.57 21.175 JOSM
5/ 48.57 21.175 JOSM
4/ 48.57 21.176 JOSM
3/ 48.57 21.176 JOSM
2/ 48.569 21.176 JOSM
11/ 48.571 21.176 JOSM
56/ 48.574 21.172 JOSM
23/ 48.574 21.174 JOSM
25/ 48.574 21.174 JOSM
47/ 48.573 21.169 JOSM
46/ 48.573 21.169 JOSM
45/ 48.573 21.169 JOSM
44/ 48.573 21.169 JOSM
43/ 48.574 21.169 JOSM
42/ 48.574 21.169 JOSM
41/ 48.574 21.17 JOSM
40/ 48.574 21.17 JOSM
38/ 48.574 21.17 JOSM
24/ 48.574 21.174 JOSM
37/ 48.574 21.171 JOSM
35/ 48.574 21.171 JOSM
34/ 48.574 21.171 JOSM
33/ 48.574 21.172 JOSM
32/ 48.574 21.172 JOSM
31/ 48.574 21.172 JOSM
30/ 48.574 21.173 JOSM
29/ 48.574 21.173 JOSM
27/ 48.575 21.174 JOSM
26/ 48.574 21.174 JOSM
36/ 48.574 21.171 JOSM
68/ 48.571 21.172 JOSM

Adresné body bez súradníc (57)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hlavná
Vstupný areál U. S. Steel

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora