Valaliky

Košický/Košice-okolie

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (28)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Zvoničná (10.57)
Hlavná (7.98)
Kostolná (5.22)
Záhradná (4.33)
Lúčna (2.59)
Pastierska (2.48)
Poľná (2.31)
Okružná (2.25)
Čorgovská (2.21)
Vŕbová (2.17)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Pri Studničke => Pri studničke

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kvetná
Narcisová
Rovná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Abovská (osm), Lomená (minv) w61280969
Hlavná (osm), Zvoničná (minv) w114563707
Kokšovská (osm), Na Ortášoch (minv) w61281601
Kostolná (osm), Pokojná (minv) w61281167
Lomená (osm), Potočná (minv) w61281083
Lomená (osm), Slnečná (minv) w61281369
Lomená (osm), Abovská (minv) w61280663
Na Ortášoch (osm), Potočná (minv) w61280589
Na Ortášoch (osm), Kokšovská (minv) w61280598
Okružná (osm), Plotová (minv) w61280885
Okružná (osm), Plotová (minv) w61280886
Pastierska (osm), Topoľová (minv) w1119621349
Plotová (osm), Okružná (minv) w61280750
Plotová (osm), Okružná (minv) w61280756
Podlesná (osm), Topoľová (minv) w61280989
Podlesná (osm), Vŕbová (minv) w61280470
Pokojná (osm), Kostolná (minv) w61281465
Potočná (osm), Lomená (minv) w962864443
Potočná (osm), Na Ortášoch (minv) w962864441
Pri studničke (osm), Urbárska (minv) w970826263
Slnečná (osm), Lomená (minv) w1119394430
Tichá (osm), Urbárska (minv) w61281104
Topoľová (osm), Podlesná (minv) w1120151560
Topoľová (osm), Pastierska (minv) w1120151571
Urbárska (osm), Pri studničke (minv) w1120151597
Urbárska (osm), Tichá (minv) w61281398
Vŕbová (osm), Podlesná (minv) w1119394422

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora