Slanec

Košický/Košice-okolie

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (3)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Parková (20.86)
Dolná (5.80)
Južná (3.98)
Hlavná (3.50)
Pekárenská (2.10)
Forgáčova (2.05)
Pod hradom (1.99)
Vodárenská (1.99)
Železničná (1.90)
Záhradná (1.90)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Pod Hradom => Pod hradom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w291617530 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w1204830403 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod hradom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod Hradom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128563230
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128563017
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w110254824
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128562786
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w1126387465
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128563030
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w110254725
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128563267
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w1126387466
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128563249
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w1126386636
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128563061
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128563011
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128562757
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w110254667
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128563121
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w1126386637
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w110254831
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128562962
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128563019
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128562963
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128562708
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w1126386638
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w110254841
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w110254736
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w110254829
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128562711
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w128563051
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w110254648
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w110254683
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w1126386635
Pod Hradom (osm), Pod hradom (minv) w1126387001

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora