Moldava nad Bodvou

Košický/Košice-okolie

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (23)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Budulovská 242/15 48.604 21.0 JOSM
Budulovská 249/29 48.603 20.999 JOSM
Budulovská 248/27 48.603 20.999 JOSM
Budulovská 247/25 48.603 20.999 JOSM
Budulovská 236/3 48.604 20.999 JOSM
Budulovská 238/7 48.604 21.0 JOSM
Budulovská 239/9 48.604 21.0 JOSM
Budulovská 240/11 48.603 21.001 JOSM
Budulovská 241/13 48.603 21.001 JOSM
Budulovská 246/23 48.604 20.999 JOSM
Budulovská 243/17 48.604 21.0 JOSM
Budulovská 244/19 48.604 20.999 JOSM
Budulovská 245/21 48.604 20.999 JOSM
Košická 220/3 48.603 21.005 JOSM
Košická 227/2 48.603 21.003 JOSM
Košická 221/5 48.603 21.005 JOSM
Košická 226/4 48.603 21.004 JOSM
Železničná 231/9 48.599 21.005 JOSM
Železničná 233/6 48.602 21.003 JOSM
Železničná 230/5 48.602 21.004 JOSM
Železničná 233/4 48.602 21.003 JOSM
Železničná 229/3 48.602 21.003 JOSM
Železničná 234/2 48.603 21.002 JOSM

Adresné body bez súradníc (12)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Vodná (10.14)
Budulovská (8.31)
Záhradná (6.82)
Hlavná (5.74)
Obrancov mieru (3.83)
Tehelná (3.43)
Podhorská (3.32)
Debraďská (3.24)
Janka Kráľa (3.11)
Cesta sv. Ladislava (3.11)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cesta Sv. Ladislava => Cesta sv. Ladislava
Povstania čes.ľudu => Povstania čes. ľudu

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Železničná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bartalosova (osm), Krátka (minv) n7741861212
Krátka (osm), Bartalosova (minv) n7741861201

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora