Čakanovce

Košický/Košice-okolie

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (14)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

102/ 48.759 21.438 JOSM
103/ 48.759 21.437 JOSM
104/ 48.759 21.437 JOSM
106/ 48.759 21.437 JOSM
107/ 48.758 21.437 JOSM
108/ 48.758 21.437 JOSM
109/ 48.758 21.437 JOSM
110/ 48.758 21.437 JOSM
111/ 48.758 21.437 JOSM
112/ 48.757 21.437 JOSM
113/ 48.759 21.438 JOSM
115/ 48.759 21.438 JOSM
131/ 48.757 21.437 JOSM
138/ 48.758 21.437 JOSM

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora