Nižná Hutka

Košický/Košice-okolie

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Urbárska (2.55)
Záhradkárska (2.39)
Hlavná (2.27)
Ortášska (2.17)
Krátka (1.89)
Záhumnie (1.81)
Poľovnícka (1.78)
Pri studničke (1.55)
Za kostolom (1.48)
Pod strelnicou (1.37)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Pod Strelnicou => Pod strelnicou
Pri Studničke => Pri studničke
Za Kostolom => Za kostolom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod strelnicou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod Strelnicou
Pri Studničke
Za Kostolom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Strelnicou (osm), Pod strelnicou (minv) n8203844501
Pod Strelnicou (osm), Pod strelnicou (minv) w48814878
Pod Strelnicou (osm), Pod strelnicou (minv) n8203844502
Pod Strelnicou (osm), Pod strelnicou (minv) n8203844503
Pod Strelnicou (osm), Pod strelnicou (minv) w48814925
Pod Strelnicou (osm), Pod strelnicou (minv) w48814924
Pod Strelnicou (osm), Pod strelnicou (minv) w48814934
Pri Studničke (osm), Pri studničke (minv) w478232615
Pri Studničke (osm), Pri studničke (minv) w478232618
Pri Studničke (osm), Pri studničke (minv) w48814877
Pri Studničke (osm), Pri studničke (minv) w478232617
Pri Studničke (osm), Pri studničke (minv) w48814874
Pri Studničke (osm), Pri studničke (minv) w48814873
Pri Studničke (osm), Pri studničke (minv) w478232623
Pri Studničke (osm), Pri studničke (minv) w478232630
Pri Studničke (osm), Pri studničke (minv) w478232626
Pri Studničke (osm), Pri studničke (minv) w48814875
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w48815005
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w48815006
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w48814938
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w48814937
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w48814987
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w48814986
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w48814997
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w48814949
Za Kostolom (osm), Za kostolom (minv) w48815002

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora