Košice-Juh

Košický/Košice IV

Prekrývajúce sa budovy

1 2

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Palackého 1045/7 48.718 21.268 JOSM
Štúrova 13/26 48.716 21.256 JOSM

Adresné body bez súradníc (6)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kalinčiakova (11.90)
Južná trieda (9.49)
Gemerská (6.39)
Rastislavova (4.81)
Kukučínova (3.45)
Pri bitúnku (3.36)
Skladná (3.35)
Jantárová (3.25)
Rosná (3.05)
Rumunská (3.03)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w50000760 w50178304 w50178460 w72071659 w167226102 w167226142 w167237391 w167237497 w167262611 w167350331 w167350332 w167350333 w167352724 w167352738 w167354827 w167366269 w167366271 w167366272 w167963556 w167963568 w167968828 w168141400 w168165888 w168257715 w168257743 w168257746 w168259927 w168262585 w168277293 w168436265 w168443786 w168554455 w168588301 w168588303 w168588304 w168596938 w168727830 w168727889 w168727902 w168739947 w168943078 w168943180 w168943181 w168943235 w179645083 w193167557 w237492404 n253022688 w254279313 n331143089 w400548493 w462942199 n467891796 w478393514 w508141887 w508627893 w531265109 w559067808 w585886743 w647477412 w698024849 w720896401 w720896405 w720896408 w720896435 w720896441 w720922052 w720922056 w720922059 w720922101 w720922102 w720922158 w720922159 w720922160 w720922162 w721576577 w721576581 w721576587 w722868162 w722868166 w722868169 w722868176 w722874665 w723982031 w723987489 w796273681 w968453382 n1801232332 n2290239719 n3415192215 n3419337693 n3452490551 n3837015073 n4417912321 n4620405645 n4646876975 n5344787125 n5412597745 n5435947521 n5552960109 n5585923783 n5690042330 n5767575877 n6118637422 n6263093387 n6535353243 n6720497887 n6776490485 n6838041389 n6888286588 n6948768015 n7028967184 n7264579035 n7643961835 n7894449814 n8143717241 n8429424596 n8432668432 n8561393751 n10660755370 n10660755371 n10660755372 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w168436270 w168943127 n851200018 n5005162394 n5020649322 n5340521321 n5340521322 n8180828718 n8180828719 n8180828720 n8180828721 n8180830695 n8180830696 n8180830697 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Londýnska
Rímska
Skalná

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Chrómová
Idanská
Moldavská
Niklová
Osloboditeľov
Popradská
Pri Bitúnku
T313
Titánová
Turnianska

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Jarmočná (osm), Rosná (minv) w168146639
Mlynárska (osm), Fejova (minv) n851200660
Nerudova (osm), Žižkova (minv) n7858384470
Nerudova (osm), Žižkova (minv) n7858384474
Žižkova (osm), Nerudova (minv) n8082929945

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora