Košice-Krásna

Košický/Košice IV

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1752/ 48.675 21.295 JOSM
Staroslovanská 1671/3 48.677 21.296 JOSM

Adresné body bez súradníc (25)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Golianova (18.00)
Rybárska (10.82)
Tramínová (8.76)
Ukrajinská (6.87)
Staroslovanská (6.22)
1. mája (6.13)
K lesu (6.01)
K Majeru (4.44)
Pollova (3.98)
Na pažiti (3.87)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Feketeova Pažiť => Feketeova pažiť
Na Brehu => Na brehu
Na Pažiti => Na pažiti
Rešov Majer => Rešov majer
Ulica Alexandra Dubčeka => Alexandra Dubčeka
Ulica na Polianku => Na Polianku
Ulica na prednom Záhumní => Na prednom Záhumní
Ulica na zadnom Záhumní => Na zadnom Záhumní
Ulica pri Studničke => Pri studničke
Vyšný Dvor => Vyšný dvor
Za Mostom => Za mostom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w46994970 w47016119 w47016149 w47990645 w47990668 w47990805 w47990820 w47990828 w48515319 w48515324 w48515339 w48529765 w48529944 w48529947 w48530108 w157933822 w157933841 w157933850 w557705991 w561055171 w561055172 w691536968 w705923165 w706075263 n1222344551 n5203845431 n5203845432 n5203845433 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bogoľ
K Majeru
Na brehu
Pri Sídlisku

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

1 maja
K Hutke
K majeru
Na Banisegu
Na Brehu
Pri sídlisku
Rešov Majer
Rovníková
Slanecká
Talinská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Rešov Majer (osm), Rešov majer (minv) w50624219
Rešov Majer (osm), Rešov majer (minv) w50624218
Rešov Majer (osm), Rešov majer (minv) w918411233
Rešov Majer (osm), Rešov majer (minv) w50624215
Rešov Majer (osm), Rešov majer (minv) w50624213
Rešov Majer (osm), Rešov majer (minv) w918411218

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora