Košice-Barca

Košický/Košice IV

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (37)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

733/ 48.682 21.267 JOSM
1688/ 48.681 21.274 JOSM
1335/ 48.683 21.267 JOSM
1284/ 48.692 21.232 JOSM
1283/ 48.692 21.232 JOSM
1157/ 48.68 21.268 JOSM
1134/ 48.68 21.267 JOSM
1059/ 48.684 21.266 JOSM
1058/ 48.684 21.266 JOSM
1056/ 48.683 21.266 JOSM
1049/ 48.683 21.265 JOSM
1014/ 48.685 21.264 JOSM
1013/ 48.685 21.264 JOSM
1012/ 48.684 21.263 JOSM
1011/ 48.685 21.264 JOSM
936/ 48.684 21.265 JOSM
1057/ 48.683 21.266 JOSM
Barčianska 1156/68A 48.683 21.267 JOSM
Barčianska 1384/2A 48.688 21.264 JOSM
Gavlovičova 336/7 48.68 21.268 JOSM
Gavlovičova 583/6 48.68 21.268 JOSM
Gavlovičova 1706/18 48.68 21.272 JOSM
Niklová 1333/7 48.681 21.273 JOSM
Niklová 1320/19 48.681 21.274 JOSM
Niklová 1565/17 48.681 21.274 JOSM
Niklová 1356/15 48.681 21.274 JOSM
Niklová 1389/13 48.681 21.274 JOSM
Niklová 1634/11 48.681 21.274 JOSM
Niklová 1385/9 48.681 21.273 JOSM
Niklová 1662/23 48.681 21.275 JOSM
Niklová 1328/3 48.681 21.273 JOSM
Niklová 1438/1 48.681 21.273 JOSM
Niklová 1661/21 48.681 21.275 JOSM
Niklová 1313/5 48.681 21.273 JOSM
Vozárova 732/3 48.682 21.267 JOSM
Vozárova 1395/1 48.681 21.268 JOSM
Červený Rak 780/1 48.692 21.232 JOSM

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Čkalovova (10.59)
Barčianska (8.35)
Osloboditeľov (4.23)
Fándlyho (4.02)
Vozárova (3.98)
Gavlovičova (3.64)
Matičná (3.43)
Kapustná (3.09)
Abovská (2.93)
Tešedíkova (2.57)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Pri Pošte => Pri pošte
Pri Salaši => Pri salaši
Ulica Andreja Kvasa => Andreja Kvasa

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n34149376 n1799566579 n1815411587 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pri Vagovni
Červený Rak

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Alejová
K letisku
Letisko Košice
Pri vagovni
Rastislavova
Ulica osloboditeľov
Záhrada Bernátovce

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pri vagovni (osm), Pri Vagovni (minv) w167205593
Pri vagovni (osm), Pri Vagovni (minv) w167205763
Pri vagovni (osm), Pri Vagovni (minv) w167205832
Pri vagovni (osm), Pri Vagovni (minv) w167205657
Pri vagovni (osm), Pri Vagovni (minv) w794828821
Pri vagovni (osm), Pri Vagovni (minv) w167205889
Pri vagovni (osm), Pri Vagovni (minv) w167205775
Pri vagovni (osm), Pri Vagovni (minv) w167205665
Pri vagovni (osm), Pri Vagovni (minv) w167205883
Pri vagovni (osm), Pri Vagovni (minv) w921076312
Pri vagovni (osm), Pri Vagovni (minv) w167205912
Pri vagovni (osm), Pri Vagovni (minv) w167205457
Pri vagovni (osm), Pri Vagovni (minv) w167205577
Pri vagovni (osm), Pri Vagovni (minv) w167205688

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora