Košice-Košická Nová Ves

Košický/Košice III

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (32)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Herlianska (6.44)
Sv. Ladislava (3.73)
Agátová (3.25)
Na doline (3.25)
Buková (2.80)
Furčianska (2.70)
Brestová (2.42)
Vyšná Úvrať (2.39)
Trnková (2.27)
Mliečna (2.18)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Na Doline => Na doline
Sv.Ladislava => Sv. Ladislava
Ulica Zelená stráň => Zelená stráň

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w508401868 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Vyšná Úvrať

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Borievková
Jelšová
Lupkovská
Sečovská cesta
Trieda arm. gen. Svobodu
Ulica ku Gederu
Vyšná úvrať

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886845
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w171614593
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w171614590
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886835
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886816
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886818
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886810
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w49981074
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886831
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886836
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886809
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w678916631
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886827
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886812
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886832
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886808
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886842
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886829
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w1052287057
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w1052287058
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886846
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886843
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886844
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w50886833
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w171614595

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora