Košice-Dargovských hrdinov

Košický/Košice III

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (38)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Vyšná Úvrať (5.73)
Prešovská cesta (5.54)
Krosnianska (4.13)
Slivník (3.86)
Fábryho (3.56)
Trieda arm. gen. Svobodu (3.07)
Exnárova (3.05)
Bašťovanského (2.97)
Bielocerkevská (2.92)
Benadova (2.46)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Ulica Stará sečovská cesta => Stará sečovská cesta

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w50094698 w559501227 n846142731 n5641920981 n6549086634 n6549086635 n6549086636 n7156467885 n8486125941 n8957010815 n9883762160 n10688166971 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Stará sečovská cesta
Sv. rodiny
Vo Výmoli
Vyšná Úvrať

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Alšavská
Dopravná
Furčianska
Herlianska
Rampová
Svätej rodiny
Tigria
Trolejbusová
Vo výmoli
Vyšná úvrať
Zelený dvor
Zemplínska
Čerešňová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Svätej rodiny (osm), Sv. rodiny (minv) n9957964825
Svätej rodiny (osm), Sv. rodiny (minv) w50218208
Svätej rodiny (osm), Sv. rodiny (minv) n9957964826
Vo výmoli (osm), Vo Výmoli (minv) w50094672
Vo výmoli (osm), Vo Výmoli (minv) w167462794
Vo výmoli (osm), Vo Výmoli (minv) w167462788
Vo výmoli (osm), Vo Výmoli (minv) w1086809983
Vo výmoli (osm), Vo Výmoli (minv) w167462793
Vo výmoli (osm), Vo Výmoli (minv) w167462779
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w1117489665
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466115
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w918414229
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w918414215
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466181
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466188
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466159
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w798932495
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466178
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466130
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466170
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466101
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466168
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466180
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466113
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466134
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466139
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w798932494
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466189
Vyšná úvrať (osm), Vyšná Úvrať (minv) w167466120

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora