Košice-Západ

Košický/Košice II

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

3518/ 48.726 21.238 JOSM

Adresné body bez súradníc (584)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Bratislavská (39.38)
Ondavská (10.59)
Popradská (7.18)
Československého odboja (6.34)
Moldavská (4.99)
Žilinská (4.69)
Trieda SNP (4.58)
Považská (4.10)
Bernolákova (4.05)
Petzvalova (3.89)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Aničkin Park => Aničkin park
Brigádnická => Brigádnicka
Katkin Park => Katkin park
Zuzkin Park => Zuzkin park

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w4712471 w49414849 w50178304 w50693292 w52019453 w52321734 w52321739 w52430765 w72071659 w167371847 n181316180 n288513180 w316802447 w509312263 w509317622 w553228580 w561084192 n666230634 n666232720 w672478078 n681555320 n762020625 n762020626 n762020627 n762020632 n762020633 n762020636 n762020637 w1212512927 n1367996811 n1505617861 n1887242371 n1924177403 n1924177415 n2964302962 n2964306148 n2992089185 n2992089214 n2992089433 n2992089450 n2992089451 n2992089452 n2992089453 n2992090142 n2992095339 n2992096412 n2992102533 n2992102534 n2992103517 n2992103518 n2992104279 n2992104576 n2992104754 n2992104755 n2992105053 n2992105054 n2992110970 n2992110971 n2992110972 n2992110973 n2992111745 n3339845723 n3361846556 n3607128898 n3607128899 n3607128900 n3607128901 n3607128902 n3607128904 n3840600168 n4086375424 n4285713426 n4776199193 n4785639010 n4929512075 n4954773100 n4954773102 n4954773103 n4954773104 n4954773105 n4954773106 n4954773107 n4954773108 n4954773109 n4954773110 n4954773111 n4954773113 n4954773114 n4954773116 n4954773117 n4954773118 n4954773119 n4954773120 n4954773321 n4954773322 n4954773323 n4954773324 n4954773325 n4954773326 n4954773328 n4954773329 n4954773331 n4954773332 n4954773333 n4954773334 n4954773335 n4954773336 n4954773337 n4954773338 n4954773339 n4954773340 n4954773341 n4954773342 n4971878065 n4975866817 n5288486022 n5370391699 n5436267339 n5436267340 n5436267341 n5436267342 n5532612393 n5562329533 n5590319499 n5712187946 n5842521976 n5926224949 n6283475984 n6431033689 n6661074128 n6778991369 n7099905963 n7171663455 n7894348174 n8516247868 n10936310521 n10936645491 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w52280396 w52797715 w175580658 w574842937 n4842410656 n7884886458 n9075868978 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Aničkin park
Brigádnicka

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Aničkin Park
Bielohorská
Brigádnická
Floriánska
Hrebendova
Jánošíkova
Konvalinková
Moskovská trieda
Myslavská
Nerudova
Prievidzská
Račí potok
Ružomberská
Trieda Košického vládneho programu
Trieda KVP
Tvrdošínska
Vencová
Štúrova
Žarnovická

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Aničkin Park (osm), Aničkin park (minv) n10810615700
Bardejovská (osm), Humenská (minv) w34313284
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w52280426
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n10810615701
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w52280539
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w52280524
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w52280541
Moldavská cesta (osm), Moldavská (minv) w52797622
Moldavská cesta (osm), Moldavská (minv) w48994782
Moldavská cesta (osm), Moldavská (minv) w48994778
Moldavská cesta (osm), Moldavská (minv) w863391676
Moldavská cesta (osm), Moldavská (minv) n698349881
Moldavská cesta (osm), Moldavská (minv) w132213286
Moldavská cesta (osm), Moldavská (minv) w132213295
Muškátová (osm), Orgovánová (minv) n10803907285
Orgovánová (osm), Muškátová (minv) n1009389995

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora