Košice-Myslava

Košický/Košice II

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Na Kope IV 1175/35 48.718 21.213 JOSM

Adresné body bez súradníc (57)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Na Kope IV (25.15)
Myslavská (10.51)
Pod Hrabinou (3.39)
Povrazová (3.32)
Na kope (3.17)
Ku Bangortu (3.00)
Za priekopou (2.56)
Na Kope X (2.55)
Pod horou (2.50)
Na Kope IX (2.19)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Ku Hájovni => Ku hájovni
Ku Potoku => Ku potoku
Na Kope => Na kope
Pod Horou => Pod horou
Ulica na Grunte => Na Grunte
Za Dolným Mlynom => Za Dolným mlynom
Za Priekopou => Za priekopou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w51248601 w51248645 w51248709 w51248722 w51248726 w52184853 w52184859 w52185464 w80476111 w370314926 w556823309 n5133648537 n5133648538 n5133648539 n5133648540 n5133648541 n5133648542 n5133648543 n5133648544 n5133648545 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w695818212 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na kope
Nad Bangortami
Pod Hrabinou
Za Dolným mlynom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bystrická
Haburská
Hrebendova
Janigova
Jasovská
Klimkovičova
Kremnická
Krompašská
Krásnohorská
Macákova
Moskovská trieda
Na Kope
Pod hrabinou
Sluková
Trieda Košického vládneho programu
Trieda KVP
Wurmova
Za dolným mlynom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184959
Na Kope (osm), Na kope (minv) n1242300047
Na Kope (osm), Na kope (minv) n1242299582
Na Kope (osm), Na kope (minv) n1242300022
Na Kope (osm), Na kope (minv) n1242299863
Na Kope (osm), Na kope (minv) n1242300122
Na Kope (osm), Na kope (minv) n1242300083
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185552
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184728
Na Kope (osm), Na kope (minv) n1242300051
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184972
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184974
Na Kope (osm), Na kope (minv) n1242300025
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185007
Na Kope (osm), Na kope (minv) n1242299595
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184968
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184962
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184970
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184997
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184927
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184993
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184976
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185005
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184995
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471630
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471548
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1175321613
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471601
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471620
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471600
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471550
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471602
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471557
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471594
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471576
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471581
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471625
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471609
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471565
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471596
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471634
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471572
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471628
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471542
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471611
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471546
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471598
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471631
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471592
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n881708411
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n881708509
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n881708242
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n881707986
Za dolným mlynom (osm), Nižné Chmeľníky (minv) n881707811
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n881707820
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n881708506
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n1380913187
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n881707907
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n881708014
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n1239089560
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n1380913315
Za dolným mlynom (osm), Nižné Chmeľníky (minv) n881707728

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora