Košice-Myslava

Košický/Košice II

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Na Kope IV 1175/35 48.718 21.213 JOSM

Adresné body bez súradníc (58)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Na Kope IV (25.35)
Myslavská (10.51)
Pod Hrabinou (3.39)
Povrazová (3.32)
Na kope (3.17)
Ku Bangortu (2.83)
Za priekopou (2.56)
Na Kope X (2.55)
Pod horou (2.50)
Na Kope IX (2.19)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Ku Hájovni => Ku hájovni
Ku Potoku => Ku potoku
Na Kope => Na kope
Pod Horou => Pod horou
Ulica na Grunte => Na Grunte
Za Dolným Mlynom => Za Dolným mlynom
Za Priekopou => Za priekopou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w80476111 w556823309 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na kope
Pod Hrabinou
Za Dolným mlynom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bystrická
Haburská
Hrebendova
Janigova
Jasovská
Klimkovičova
Kremnická
Krompašská
Krásnohorská
Macákova
Moskovská trieda
Na Kope
Pod hrabinou
Sluková
Trieda Košického vládneho programu
Trieda KVP
Wurmova
Za dolným mlynom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184959
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185546
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185542
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185581
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185552
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185569
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185566
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185564
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185511
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185560
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185541
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185562
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185507
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185505
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185595
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185589
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185585
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185106
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185107
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185667
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185660
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185503
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184728
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185662
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184972
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185576
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184927
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184992
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184962
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184733
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184970
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185004
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184997
Na Kope (osm), Na kope (minv) w1162571243
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184995
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184968
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184735
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184993
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184974
Na Kope (osm), Na kope (minv) n1242299595
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185007
Na Kope (osm), Na kope (minv) w318823160
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185005
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52185000
Na Kope (osm), Na kope (minv) w52184976
Na Kope (osm), Na kope (minv) w318823170
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248498
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248514
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248576
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248577
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248575
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248579
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248583
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248584
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248601
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248513
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248511
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w1162571231
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248596
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248603
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248595
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248509
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248711
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248600
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248512
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248728
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248720
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248706
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248598
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248653
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248643
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471542
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w1162571227
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248658
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248645
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248646
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248710
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248644
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248716
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248725
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248719
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248726
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248722
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248709
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248708
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248707
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248499
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248602
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471635
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248545
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w1162571233
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471631
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471630
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471594
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248552
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471581
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471602
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248518
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) n1248471550
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248542
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248554
Pod hrabinou (osm), Pod Hrabinou (minv) w51248549
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n1380913187
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w74653412
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249072
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249066
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w74653357
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n881708014
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249002
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51248783
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n1239089560
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51248782
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249027
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51248781
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51248497
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249058
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249047
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249054
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249057
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n881708411
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n881708242
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249004
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n1380913315
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249062
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249060
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249003
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249026
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w1148630733
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249064
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51249036
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) w51248963
Za dolným mlynom (osm), Za Dolným mlynom (minv) n881707986

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora