Košice-Pereš

Košický/Košice II

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (19)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

3182/ 48.688 21.219 JOSM
Jasovská 2515/99 48.691 21.201 JOSM
Jasovská 2417/101 48.691 21.201 JOSM
Jasovská 2398/105 48.692 21.201 JOSM
Jasovská 2440/107 48.692 21.2 JOSM
Na Košarisku 2436/45 48.69 21.2 JOSM
Na Košarisku 2584/41 48.69 21.2 JOSM
Na Košarisku 2400/39 48.69 21.2 JOSM
Na Košarisku 2404/37 48.689 21.2 JOSM
Na Košarisku 2553/35 48.689 21.201 JOSM
Na Košarisku 2663/33 48.689 21.201 JOSM
Na Košarisku 2372/27 48.689 21.201 JOSM
Na Košarisku 2640/21 48.688 21.202 JOSM
Na Košarisku 2370/19 48.688 21.202 JOSM
Na Košarisku 2428/17A 48.688 21.202 JOSM
Na Košarisku 2490/15 48.688 21.203 JOSM
Na Košarisku 2371/31 48.689 21.201 JOSM
Vranovská 2385/2 48.688 21.202 JOSM
Vranovská 2631/4 48.688 21.202 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Vranovská (5.25)
Perešská (3.94)
Krásnohorská (3.34)
Gelnická (3.22)
Bystrická (3.13)
Medzevská (3.04)
Sabinovská (2.80)
Haburská (2.55)
Krompašská (2.39)
Jasovská (2.33)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n1505617992 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora