Košice-Lorinčík

Košický/Košice II

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (3)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Lorinčícka (5.20)
Bedľová (2.96)
Ochotnícka (2.81)
Na Košarisku (2.45)
Grófska (1.85)
Maková (1.81)
Limbová (1.79)
Pytliacka (1.74)
Sluková (1.71)
Čergovská (1.70)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dulová ulica => Dulová
Grófska ulica => Grófska
Hlivová ulica => Hlivová
Hájska ulica => Hájska
Karmelitánska ulica => Karmelitánska
Limbová ulica => Limbová
Lorinčícka ulica => Lorinčícka
Maková ulica => Maková
Ochotnícka ulica => Ochotnícka
Slnečnicová ulica => Slnečnicová
Studničná ulica => Studničná
Ulica Breziny => Breziny
Ulica Pod Čapášom => Pod Čapášom
Ulica na Furmanci => Na Furmanci
Ulica pod Hájmi => Pod hájmi

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod hájmi

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bystrická
Gelnická
Medzevská
Námestie sv. Vavrinca
Pod Hájmi
Pod lesom
Sabinovská
Svidnícka

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w1086176754
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w1086176755
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w1086176756
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w965457027
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w965457026
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w800525378
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) w800525379
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) n10199003925
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) n10199003924
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) n10199003923
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) n10199003954
Pod Hájmi (osm), Pod hájmi (minv) n10199003955

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora