Košice-Sídlisko Ťahanovce

Košický/Košice I

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Belehradská (6.11)
Helsinská (2.97)
Bruselská (2.61)
Americká trieda (2.45)
Pri hati (2.33)
Čínska (2.32)
Budapeštianska (2.16)
Viedenská (2.04)
Havanská (2.02)
Aténska (1.94)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Ulica Zelený dvor => Zelený dvor

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w51184065 w51964619 n429842416 w585186923 n4393281490 n4393288890 n5590846207 n5619207379 n6549086641 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w51964392 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Austrálska trieda
Bukurešťská
Hlinkova
Madridská
Medzi mostami
Ulica Zelený dvor
Ťahanovská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n429842382
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n433948031
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923664029
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923664484
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n433948035
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923664540
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n433948036
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923664287
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923665202
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n433948037
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923663277
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923664866
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923664177
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923663457
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923665033
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923664369
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923663985
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923663954
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923664811
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923664295
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923663879
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923663181
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923664759
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923664073
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n923664341
Bukurešťská (osm), Bukureštská (minv) n433948041

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora