Košice-Staré Mesto

Košický/Košice I

Prekrývajúce sa budovy

1 2 3

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (534)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Timonova (4.71)
Mlynská (4.62)
Mäsiarska (4.51)
Hlavná (4.45)
Alvinczyho (4.32)
Kováčska (4.30)
Vojenská (3.94)
Hradbová (3.77)
Kuzmányho (3.75)
Poštová (3.44)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Pri Jazdiarni => Pri jazdiarni
Ulica pri plavárni => Pri plavárni

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r378077 r4871886 r7128465 r8259815 w19802363 w26283203 w27036576 w27037739 w47693251 w47704729 w48286797 w48286835 w48286899 w48358460 w48358467 w48358487 w48358551 w48358558 w48358559 w48358562 w48358575 w48379555 w48911087 w48941735 w49137555 w49137558 w50094518 w50094642 w50115631 w50178304 w50971664 w50971666 w50971668 w50971669 w50972208 w50972222 w51557053 w51557069 w51557390 w51751957 w51752095 w51752096 w51752097 w51752098 w51752099 w51752100 w51752102 w73849665 w144890919 n177574819 w213199082 n252206336 n270728874 w303996256 n307863642 w338596366 w353437429 n364363199 n386867070 n386867071 w400548493 n431230686 n432605406 w484482417 w524901657 w556758956 w559496777 w559501227 w559501229 w578219571 w578219576 w601692273 n684786472 n690233071 n690558035 n690558637 n690558901 n691083838 w698024847 w698024849 w724055705 w724055754 n860426036 n860427355 w864585089 n888452838 w932636401 n942540471 n1051975791 n1051975871 n1229567461 n1229567491 n1229567652 n1232478913 n1234610549 n1459599860 n2950957397 n3020700546 n3439118681 n3502489938 n3589297415 n3607803623 n3780519016 n3837000772 n4215260705 n4314038068 n4438781446 n4483039827 n4519171193 n4530408089 n4574089865 n4820090529 n4883497721 n4993398170 n5020649125 n5058588055 n5248796805 n5426957319 n5554514023 n5581040937 n5581207775 n5581207776 n5581207777 n5584071554 n5584071555 n5588576726 n5590099159 n5590099160 n5590099162 n5598469718 n5615898342 n5877136753 n5894549830 n5894549832 n5896409288 n5926212985 n6105499039 n6264088517 n6266450706 n6540215653 n6540680800 n6565064256 n6578380602 n6768776537 n6768776542 n6768776565 n7099911610 n7474095819 n7622552214 n7646441614 n7704354189 n7747596063 n7819358660 n8302252564 n8583195320 n8820318888 n9870040890 n10011147535 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w49710705 w578134359 w578134361 n8465385663 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Husárska
Prešovská cesta
Univerzitná

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bielohorská
Bosákova
Fatranská
Inovecká
Jantárová
Juhoslovanská
Južná trieda
Kapitána Nálepku
Kollárova
Moravská
Nerudova
Ondavská
Prof. Jána Kňazovického
Slovenská
Stará spišská cesta
Súľovská
Trieda SNP
Vitézov dvor
Watsonova
Česká
Žižkova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Hrnčiarska (osm), Štítová (minv) n860195999
Kasárenské námestie (osm), Továrenská (minv) n7814583719
Mojmírova (osm), Bočná (minv) n690558254

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora