Košice-Sever

Košický/Košice I

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (5)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

7179/ 48.756 21.122 JOSM
Račí potok 2462/2A 48.726 21.236 JOSM
Račí potok 2401/2B 48.726 21.235 JOSM
Račí potok 2973/4A 48.726 21.235 JOSM
Račí potok 3698/4B 48.726 21.234 JOSM

Adresné body bez súradníc (480)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Cimborkova (28.28)
Kostolianska cesta (20.06)
Urbánkova (6.16)
Suchodolinská (5.66)
Sládkovičova (5.61)
Kavečianska cesta (4.88)
Turistická (4.76)
Žľaby (4.39)
Cesta pod Hradovou (4.07)
Slovenskej jednoty (4.03)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r16511714 w80141826 w137853401 w168875831 w169120584 w169504751 w169545659 w169576924 w169823700 w169884447 w169884567 w170007560 w170007778 w170013132 w170016622 w170016759 n289924925 n317875446 n369766465 n430291023 n474694472 w510001565 w557459817 n1387861337 n1387861349 n1692809910 n3171816746 n4813046469 n5188661617 n6041267650 n6123780186 n6212920435 n6297542475 n6776479983 n7099959896 n7234956741 n7302514481 n7786874168 n7786874169 n7786874170 n8789609723 n9750003718 n10316196745 n10968682294 n10968682295 n10968682296 n10968682297 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w170028080 n1382096460 n5405099381 n5405102918 n7545567642 n9750003717 n9925128209 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na šajbe

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Alvinczyho
Boženy Němcovej
Gorkého
Jesenná
Medzi mostami
Na Šajbe
Pajorova
Park Angelinum
Popradská
Pri hati
Severné nábrežie
Trieda KVP
Tyršovo nábrežie
Zimná
Čičky-majer

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Banícka (osm), Na Kalvárii (minv) w170235267
Na Šajbe (osm), Na šajbe (minv) w170235393
Na Šajbe (osm), Na šajbe (minv) w170234802
Na Šajbe (osm), Na šajbe (minv) w170235318
Na Šajbe (osm), Na šajbe (minv) w170235399
Na Šajbe (osm), Na šajbe (minv) w170235108
Palmová (osm), Zvolenská (minv) n1383028919

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora