Košice-Kavečany

Košický/Košice I

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (19)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1008/ 48.76 21.219 JOSM
1200/ 48.761 21.221 JOSM
1197/ 48.761 21.22 JOSM
1181/ 48.761 21.227 JOSM
1180/ 48.762 21.219 JOSM
1178/ 48.76 21.22 JOSM
1172/ 48.759 21.226 JOSM
1170/ 48.76 21.22 JOSM
1207/ 48.759 21.22 JOSM
1169/ 48.76 21.226 JOSM
1145/ 48.76 21.219 JOSM
1142/ 48.761 21.217 JOSM
1137/ 48.762 21.22 JOSM
1135/ 48.76 21.218 JOSM
1110/ 48.761 21.217 JOSM
1101/ 48.76 21.22 JOSM
1051/ 48.761 21.217 JOSM
1161/ 48.761 21.216 JOSM
1211/ 48.762 21.218 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Rokycká (3.18)
Výhoňska (2.80)
Vyšná (2.64)
Budanová (2.42)
Široká (2.39)
Lyžiarska (2.34)
Šamborská (2.33)
Gazdovská (2.23)
Lovecká (2.23)
Strážna (2.16)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

K Ihrisku => K ihrisku
Na Horke => Na Hôrke
Na Rožku => Na rožku
Ulica k Zoologickej záhrade => K Zoologickej záhrade

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w82804393 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Hôrke
Na rožku

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Horke
Na Rožku
Strmá
Vyhoňská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014058
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48013948
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48013950
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014050
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014048
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014049
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014047
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014044
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014054
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014045
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014046
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48013941
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014052
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014415
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014053
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014414
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014051
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014413
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014416
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w167955534
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014417
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w167955533
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014418
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48015067
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w922906113
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014412
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014419
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w922906106
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w1076125997
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w922906105
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w48014059
Na Horke (osm), Na Hôrke (minv) w922906107
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w1076126242
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014398
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014232
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014401
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014402
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014397
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014403
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014226
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014395
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014410
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014079
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w280141279
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014409
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014408
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014394
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w280141280
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014390
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014391
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014393
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w48014396
Na Rožku (osm), Na rožku (minv) w1076126241

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora