Nálepkovo

Košický/Gelnica

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (35)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Stredný riadok (21.97)
Zahájnická cesta (11.67)
Hlavná (9.00)
III. hámor (5.89)
Krátka (5.72)
Cintorínska (4.55)
Hámorská (3.89)
Letná (3.83)
Surovecká cesta (3.27)
Úzka (2.76)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

I. Hámor => I. hámor
II. Hámor => II. hámor
III. Hámor => III. hámor
Pri Strážnickom Potoku => Pri Strážnickom potoku
Stredný Riadok => Stredný riadok

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

I. hámor
II. hámor
III. hámor
Stredný riadok

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Delava
I. Hámor
II. Hámor
III. Hámor
Pri Strážnickom Potoku
Stredný Riadok

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

I. Hámor (osm), I. hámor (minv) w73342532
I. Hámor (osm), I. hámor (minv) w876080698
I. Hámor (osm), I. hámor (minv) w73342526
I. Hámor (osm), I. hámor (minv) w875064262
I. Hámor (osm), I. hámor (minv) w875064264
I. Hámor (osm), I. hámor (minv) w875064266
I. Hámor (osm), I. hámor (minv) w73342527
I. Hámor (osm), I. hámor (minv) w874797288
I. Hámor (osm), I. hámor (minv) w73342528
I. Hámor (osm), I. hámor (minv) w73342529
I. Hámor (osm), I. hámor (minv) n7741686700
I. Hámor (osm), I. hámor (minv) n7741686699
II. Hámor (osm), II. hámor (minv) w875064242
II. Hámor (osm), II. hámor (minv) w875064241
II. Hámor (osm), II. hámor (minv) w73342457
II. Hámor (osm), II. hámor (minv) w875064238
II. Hámor (osm), II. hámor (minv) w876055602
II. Hámor (osm), II. hámor (minv) w876055600
II. Hámor (osm), II. hámor (minv) w876487358
II. Hámor (osm), II. hámor (minv) w876487362
II. Hámor (osm), II. hámor (minv) w876487363
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876605795
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876605799
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876605797
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876605803
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636190
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876605785
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876605791
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636199
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342408
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636202
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636203
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636196
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876605790
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876487340
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876605806
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876605808
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876487299
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342411
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342430
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876487329
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876487332
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876487336
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342394
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876487343
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876487347
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636148
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636216
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636205
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636207
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342384
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342310
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342311
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342385
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342323
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w877775708
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w877775713
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342326
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w877775728
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342340
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636155
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636157
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342347
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636165
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636145
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w877809945
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636141
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342374
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636208
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w80089612
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342381
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342380
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636182
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342402
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w73342378
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636178
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636174
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636169
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636168
III. Hámor (osm), III. hámor (minv) w876636181
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w111677056
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w111677433
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w1066677191
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148801920
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148801575
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w1270959561
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148801708
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148801804
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148801967
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w73342762
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148801494
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148801849
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148801934
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w111677541
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148801998
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148802024
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w1066671475
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w1066671474
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148801446
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148801505
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148801511
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148801953
Stredný Riadok (osm), Stredný riadok (minv) w148801983

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora