Jaklovce

Košický/Gelnica

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nová (12.37)
Školská (3.14)
Skaličná (2.59)
Nábrežná (2.46)
Záhradná (2.36)
Obchodná (2.33)
Stará (2.29)
Poľná (2.21)
Priehradná (2.19)
Okružná (2.15)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Požiarnicka

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Požiarnicka (osm), Požiarnická (minv) w59008641
Požiarnicka (osm), Požiarnická (minv) w59008863
Požiarnicka (osm), Požiarnická (minv) w59008230
Požiarnicka (osm), Požiarnická (minv) w59008742
Požiarnicka (osm), Požiarnická (minv) w59008240
Požiarnicka (osm), Požiarnická (minv) w59008944
Požiarnicka (osm), Požiarnická (minv) w59008754
Požiarnicka (osm), Požiarnická (minv) w59008438
Požiarnicka (osm), Požiarnická (minv) w59009066

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora