Gelnica

Košický/Gelnica

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (593)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Perlová (35.67)
Turzovská (18.72)
Hlavná (14.93)
Medená (9.37)
Hutná (9.05)
Banícka (7.07)
Nemocničná (6.72)
Partizánska (5.88)
Banská (5.16)
Plynárenská (5.03)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Lutherovo Námestie => Lutherovo námestie
Pod Brehom => Pod brehom
Slovenské Cechy => Slovenské cechy

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w62052639 w62052651 n1446534281 n1446534283 n1446534287 n9759223715 n11064542050 n11064548784 n11064568233 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w62052596 n1446534271 n2930074357 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Febr. Víť.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Lutherovo Námestie
Máriahuta
Pod Brehom
Slovenské Cechy

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Hlavná (osm), Febr. Víť. (minv) w62053701
Hlavná (osm), Febr. Víť. (minv) w62053413
Lipová (osm), Agátová (minv) w62051794
Lutherovo Námestie (osm), Lutherovo námestie (minv) n7830816140
Lutherovo Námestie (osm), Lutherovo námestie (minv) w62051988
Lutherovo Námestie (osm), Lutherovo námestie (minv) n7830816141
Lutherovo Námestie (osm), Lutherovo námestie (minv) w62051336
Lutherovo Námestie (osm), Lutherovo námestie (minv) w62053513
Lutherovo Námestie (osm), Lutherovo námestie (minv) w62051638
Lutherovo Námestie (osm), Lutherovo námestie (minv) n7830816139
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w62053502
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w311258039
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w62052684
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w62052069
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w62052708
Pod Brehom (osm), Pod brehom (minv) w62051838
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052167
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052690
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62053309
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052623
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052800
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w311222194
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052605
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62051792
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) n7830816159
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052630
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62051287
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62053788
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052710
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62051526
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w80089893
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62051933
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62053630
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052237
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w80089877
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052920
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62053338
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052303
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052939
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052617
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w80089856
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) n7830816160
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62051414
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052989
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052282
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62053695
Slovenské Cechy (osm), Slovenské cechy (minv) w62052377

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora