Vranov nad Topľou

Prešovský/Vranov nad Topľou

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Cintorínska (16.15)
Mierová (14.57)
Nemocničná (10.56)
Ružová (7.66)
Herlianska (7.09)
Školská (6.73)
Čemernianska (6.38)
Prešovská (6.34)
Domašská (6.28)
Bernolákova (5.97)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
E.Urxa => E. Urxa
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Námestie P.P.Gojdiča => Námestie P. P. Gojdiča
Sídlisko 1.mája => Sídlisko 1. mája
Ulica na Gavre => Na Gavre

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w60345567 n836247473 n6194957350 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Boženy Němcovej
Milana Rastislava Štefánika
Na Hrunku
Námestie Slobody

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dubník (osm), Kláštorná (minv) w60343743
Dubník (osm), Kláštorná (minv) w60345917
Dubník (osm), Kláštorná (minv) w1030396215
Herlianska (osm), Jarná (minv) w146798698
Herlianska (osm), Jarná (minv) w146798674
Herlianska (osm), Jarná (minv) w146798677
Jarná (osm), Prešovská (minv) w60345967
Jarná (osm), Herlianska (minv) w60346871
Jarná (osm), Herlianska (minv) w60346171
Jarná (osm), Herlianska (minv) w60343704
Kláštorná (osm), Dubník (minv) w946023004
Kláštorná (osm), Dubník (minv) w946023009
Kláštorná (osm), Dubník (minv) w946023006
Komenského (osm), Lomnická (minv) w60345750
Komenského (osm), Lomnická (minv) w60344729
Kvetná (osm), Lesná (minv) w218460362
Kvetná (osm), Lesná (minv) w218460163
Kvetná (osm), Lesná (minv) w218460120
Lesná (osm), Kvetná (minv) w60343756
Lesná (osm), Kvetná (minv) w60344473
Lesná (osm), Kvetná (minv) w60346176
Lomnická (osm), Komenského (minv) w218456814
Lomnická (osm), Komenského (minv) w218456648
Okulka (osm), Železničná (minv) n9495851862
Okulka (osm), Železničná (minv) n9495851859
Palárikova (osm), Školská (minv) w218456847
Pod dolami (osm), Porubská (minv) w60343550
Porubská (osm), Pod dolami (minv) w218456812
Prešovská (osm), Jarná (minv) w218461131
Sídlisko I (osm), Veterná (minv) n9498430853
Tolstého (osm), Viničná (minv) w218459922
Veterná (osm), Sídlisko I (minv) w1029341234
Viničná (osm), Tolstého (minv) w1029701583
Školská (osm), Palárikova (minv) w60345624
Železničná (osm), Okulka (minv) w218460672
Železničná (osm), Okulka (minv) w218459457

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora