Svidník

Prešovský/Svidník

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1691/ 49.333 21.551 JOSM

Adresné body bez súradníc (10)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Mierová (11.99)
Bardejovská (6.33)
Stropkovská (4.89)
Poštová (4.70)
Kukorelliho (4.31)
SNP (4.08)
Nábrežná (3.51)
Duklianska (3.10)
Komenského (3.08)
D. Millyho (3.01)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
8.mája => 8. mája
Festivalova => Festivalová
MUDr.Pribulu => MUDr. Pribulu
Pod Lesom => Pod lesom
Sov. Hrdinov => Sov. hrdinov
Čsl. Armády => Čsl. armády

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Festivalová
Pod lesom
Sov. hrdinov
Čsl. armády

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Festivalova
Pod Lesom
Sov. Hrdinov
Čsl. Armády

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Festivalova (osm), Festivalová (minv) w50337741
Festivalova (osm), Festivalová (minv) w1021115922
Festivalova (osm), Festivalová (minv) w50337738
Festivalova (osm), Festivalová (minv) w50337739
Festivalova (osm), Festivalová (minv) w50337701
Festivalova (osm), Festivalová (minv) w50337709
Festivalova (osm), Festivalová (minv) w50243819
Festivalova (osm), Festivalová (minv) w1108975323
Festivalova (osm), Festivalová (minv) w1021115919
Festivalova (osm), Festivalová (minv) w1021115918
Festivalova (osm), Festivalová (minv) w302737518
Festivalova (osm), Festivalová (minv) w50337725
Festivalova (osm), Festivalová (minv) w50337726
Pod Lesom (osm), Pod lesom (minv) w1108975303
Pod Lesom (osm), Pod lesom (minv) w50202213
Pod Lesom (osm), Pod lesom (minv) w50202235
Pod Lesom (osm), Pod lesom (minv) w50202236
Pod Lesom (osm), Pod lesom (minv) w1108975311
Pod Lesom (osm), Pod lesom (minv) w50202232
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982141
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982147
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202527
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243811
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202536
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202169
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202191
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202211
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202201
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202462
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202501
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202500
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243860
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50241987
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50241986
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50242106
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202210
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50242101
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982377
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982415
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982381
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50242017
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50242019
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50242021
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50242029
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50242157
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202199
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50333080
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202202
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w829884508
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w1108975360
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w1108975377
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982145
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202242
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982139
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982146
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982140
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202203
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202260
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50333704
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50242170
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202204
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w1108975333
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w1108975318
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w1108975261
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243951
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202272
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982148
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982143
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202035
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202207
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202198
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243802
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202528
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243883
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w1108975240
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982312
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982307
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243950
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982310
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243807
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982292
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243795
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982299
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243796
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982344
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243810
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243799
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982319
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243800
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982287
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243797
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982296
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243806
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982341
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243803
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243847
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982283
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982328
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243804
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982321
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982285
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982298
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982333
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982303
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w1108975304
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50333762
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243793
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50202036
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50241991
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w1108975237
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243801
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243821
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982375
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982288
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w307218290
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982432
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243854
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982383
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w1033405938
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w50243827
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) n10146982380
Sov. Hrdinov (osm), Sov. hrdinov (minv) w307218308
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n10146982348
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n10146982316
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n10146982289
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n10146982302
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n10146982339
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n10146982306
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n10146982343
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n10146982347
Čsl. Armády (osm), Čsl. armády (minv) n10146982315

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora