Vyšné Ružbachy

Prešovský/Stará Ľubovňa

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w61916222 w61916223 w61916226 w61916228 w61916232 w61916234 w61916237 w61916245 w61916246 w61916251 w61916253 w61916257 w61916261 w61916265 w61916268 w61916272 w61916280 w61916282 w61916287 w61916289 w61916290 w61916292 w61916293 w61916304 w61916306 w61916309 w61916315 w61916318 w61916321 w61916323 w61916326 w61916327 w61916334 w61916335 w61916339 w61916341 w61916349 w61916352 w61916356 w61916360 w61916363 w61916366 w61916371 w61916373 w61916375 w61916377 w61916380 w61916382 w61916384 w61916386 w61916390 w61916392 w61916395 w61916398 w61916406 w61916408 w61916412 w61916419 w61916427 w61916429 w61916430 w61916432 w61916434 w61916435 w61916437 w61916443 w61916445 w61916447 w61916448 w61916450 w61916454 w61916457 w61916461 w61916472 w61916473 w61916477 w61916481 w61916482 w61916486 w61917023 w61917025 w61917026 w61917036 w61917039 w61917040 w61917041 w61917043 w61917044 w61917046 w61917048 w61917051 w61917052 w61917053 w61917054 w61917055 w61917058 w61917066 w61917069 w61917074 w61917077 w61917078 w61917080 w61917083 w61917084 w61917086 w61917087 w61917088 w61917093 w61917094 w61917099 w61917104 w61917110 w61917117 w61917119 w61917120 w61917121 w61917123 w61917124 w61917127 w61917128 w61917129 w61917131 w61917133 w61917138 w61917139 w61917141 w61917142 w61917144 w61917148 w61917149 w61917151 w61917159 w61917160 w61917165 w61917172 w61917182 w61917186 w61917192 w61917196 w61917197 w61917199 w61917200 w61917202 w61917203 w61917204 w61917205 w61917206 w61917212 w61917216 w61917218 w61917219 w61917223 w61917226 w61917228 w61917233 w61917237 w61917240 w61917241 w61917244 w61917246 w61917247 w61917248 w61917250 w61917252 w61917265 w61917282 w61917293 w61917310 w61917311 w61917312 w61917315 w61917319 w61917322 w61917331 w61917334 w61917336 w61917340 w61917343 w61917344 w61917355 w61917357 w61917368 w61917371 w61917377 w61917385 w61917393 w61917395 w61917403 w61917405 w61917411 w61917415 w61917420 w61917424 w61917427 w61917428 w61917429 w61917430 w61917431 w61917432 w61917436 w61917440 w61917442 w61917447 w61917450 w61917454 w61917455 w61917456 w61917458 w61917460 w61917468 w61917475 w61917480 w61917483 w61917484 w61917485 w61917488 w61917489 w61917490 w61917493 w61917495 w61917507 w61917509 w61917517 w61917519 w61917520 w61917739 w61917786 w61917800 w61917951 w61917952 w808371829 w808371830 w808537372 w808649533 w808649534 w808665396 w808899610 w808899611 w937798547 w938024853 w938024854 w938024855 w938024856 w938024857 w938024858 w938024859 w938024860 w938024861 w938024862 n3126413584 n5675296238 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Vyšné Ružbachy

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora