Podolínec

Prešovský/Stará Ľubovňa

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (11)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Sv. Anny (8.52)
Gen. Štefánika (6.92)
Družstevná (4.53)
Tatranská (4.04)
Kláštorná (3.93)
Bernolákova (3.76)
Lesná (3.63)
Hliník (3.46)
Školská (2.92)
Terézie Vansovej (2.67)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w61939411 w61939748 n2304077047 n7341229145 n8506934586 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w61938710 w61938719 w61938726 w61938748 w61938751 w61938766 w61938776 w61938837 w61938840 w61938890 w61938891 w61938900 w61938905 w61938942 w61938944 w61938949 w61938955 w61938971 w61939000 w61939001 w61939017 w61939018 w61939030 w61939224 w61939255 w61939270 w61939272 w61939275 w61939304 w61939344 w61939347 w61939370 w61939377 w61939405 w61939417 w61939481 w61939566 w61939587 w61939625 w61939628 w61939648 w61939662 w61939701 w61939709 w61939733 w61939749 w61939767 w61939779 w61941669 w61941862 w61941867 w61941883 w61941887 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora