Stará Ľubovňa

Prešovský/Stará Ľubovňa

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (4)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Okružná (16.54)
Popradská (11.05)
Jarmočná (8.48)
Zamoyského (6.23)
Podsadek (5.67)
Mierová (5.42)
SNP (5.39)
Zámocká (4.98)
Poľská (4.68)
Továrenská (4.37)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
17.novembra => 17. novembra
Mariánska ulica => Mariánska
Michalská ulica => Michalská
Nám. gen. Štefánika => Námestie gen. Štefánika
Nám. sv. Mikuláša => Námestie sv. Mikuláša
Rastislavova ulica => Rastislavova
Ľubomírska ulica => Ľubomírska

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w59242567 w62034861 w62034881 w62034913 w62034960 w62034968 w62035016 w62035039 w62035084 w62035138 w62035156 w62035202 w62035208 w62035222 w62035226 w62035229 w62035266 w62035268 w62035270 w62035276 w62035283 w62035301 w62035303 w62035304 w62035362 w62035421 w62035434 w62035460 w62035505 w62039559 w684933166 w776921694 n882524555 w1136292767 w1136292770 n4397065615 n10976661073 n11299537388 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w61905413 w1053278742 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Duklianskych Hrdinov
Námestie Gen. Štefánika
Námestie Sv. Mikuláša
Snp
Vansová
Za Vodou

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora