Stakčín

Prešovský/Snina

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (9)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Slov. národ. povstania (24.57)
Duklianska (19.73)
Duchnovičova (19.31)
Mieru (18.57)
Čsl. armády (5.83)
Dobrianskeho (4.58)
Lesná (4.21)
Partizánska (3.48)
Záhradná (2.78)
Ševčenkova (2.60)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Slov.Národ.Povstania => Slov. národ. povstania
Čsl. Armády => Čsl. armády
Čsl.armády => Čsl. armády

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Slov. národ. povstania
Čsl. armády

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

SNP
Československej armády

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682431
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w73646261
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682738
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682696
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682761
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682817
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682623
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w1073540476
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682606
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682527
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w1073540474
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682574
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w1073540473
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682828
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682453
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682496
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682483
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682580
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682470
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682733
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682555
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682908
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682760
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682921
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682469
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682461
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682767
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682837
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w96834375
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682876
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682752
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682766
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682642
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682689
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682564
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682740
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682815
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682888
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682838
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682865
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682667
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682944
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682480
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682889
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w130641852
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) n1438234027
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) n1438234047
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682757
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682690
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682449
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682906
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682841
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682771
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682748
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682731
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682722
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682736
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w73646296
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682732
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682553
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682562
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682664
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w73646317
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682890
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682486
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w73646324
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682654
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682624
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682488
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w71634588
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682589
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w73646020
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w977373007
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w73646042
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97994707
SNP (osm), Slov. národ. povstania (minv) w97682795
SNP (osm), Čsl. armády (minv) w97682929
Záhradná (osm), Dlhá (minv) n1438234039
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993888
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993810
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993788
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993868
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993809
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993763
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w73645738
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993732
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993895
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993698
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993719
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993779
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w96834372
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993786
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993831
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w73645576
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993684
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993688
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993725
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993835
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993704
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w73645560
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993749
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993886
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w98745948
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w98745943
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w98745957
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w96834376
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993747
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w73645760
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w73645850
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) n1438234056
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w73645563
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w96834423
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993848
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w130641854
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w73645807
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w130641853
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993883
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w73645780
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993844
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993806
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993885
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993741
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w73645923
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993842
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w73645904
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993919
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w73645898
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993823
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993748
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993751
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993692
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993696
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993707
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w130126847
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993760
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993718
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993803
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w73645855
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w97993899
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w73645765
Československej armády (osm), Čsl. armády (minv) w73645529

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora